Opštinski tim za zaštitu i spašavanje je na sjednici, kojom su presjedavali potpredsjedniici opštine Berane Rade Kljajić i Marko Lalević, zbog širenja koronavirusa i povećanja broja aktivnih slučajeva u Beranama, a shodno privremenim mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Vlade CG, donio sledeće zaključake:

Opštinski tim donio više zaključaka zbog širenja virusa u Beranama
 • Građani opštine Berane u zgradu lokalne uprave moći će da uđu samo ako nose zaštitnu masku.
 • Apeluje se na građane da poštuju mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, da drže fizičku distancu i poštuju samoizolaciju ukoliko im je određena.
 • U cilju prevencije širenja novog koronavirusa Opština Berane je juče i danas organizovala preventivnu dezinfekciju ulaza stambenih zgrada, od prvog do poslednjeg sprata, kao i podrumskih prostorija, u svim gradskim naseljima.
 • Završena je dezinfekcija izbjegličkog naselja Riversjad.
 • Prethodno su dezinfikovane gradske saobraćajnice, trgovi, sve javne površine, tržni centar, autobuska stanica, kao i platoi ispred Doma zdravlja i Opšte bolnice.
 • Ekipe za dezinfekciju su tokom dana trebale da započnu dezinfekciju javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač Opština, kao i drugih gradskih institucija. Osim zgrade Opštine Berane, biće dezinfekovani prostorije Osnovnog i Prekršajnog suda, Osnovnog tužilaštva, Fonda za zdravstvo, Centra za socijalni rad, Vodovoda i kanalizacije, Sportskog centra Berane, Komunalnog preduzeća, Službe zaštite i spašavnja i Zavoda za zapošljavanje.
 • Nalaže se svim subjektima koji su pod radnom obavezom povodom nastupanja rizika i opasnosti od širenja KOVIDA -19 da, svojim radnicima koji putuju motornim vozilom a pri tom se u istom nalazi više od dva lica, obavezno poštuju prepisane mjere NKT-a.
 • Nalaže se podizenje stepena primjene higijensko – epidemioloških mjera dezinfekcije na ulazima i izlazima objekata Opštine, svih dežurnih službi, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština, da na dnevnom nivou vrše pojačane higijensko – epidemiološke mjere a koje se odnose na dezinfekciju.
 • Nalaže se Službi komunalne policije i Uprave za inspekciju da dodatno intenziviraju aktivnosti u saradnji sa Centrom bezbjednosti, a u cilju primjene naredbi Vlade, da o preduzetim aktivnostima izvijeste Opštinski tim za zaštitu i spašavanje.
 • Apeluje se i upozoravaju se starija lica, lica sa hroničnim oboljenjima i lica sa invaliditetom da se maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju objekte stanovanja.
 • Apeluje se na privredna društva, vlasnike apoteka, taksi udruženja, teretana i butika, zatim objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, objekata koji pružaju frizerske i kozmetičke usluge, da vrše adekvatnu dnevnu dezinfekciju ulaza i samih objekata.
Opštinski tim donio više zaključaka zbog širenja virusa u Beranama

Sjednici Opštinskog tima su prisustvovali: direktor Opšte bolnice dr Budimir Dabetić, direktorka Doma zdravlja dr Zuhra Hadrović, načelnik Centra bezbjednosti Berane Darko Ćorac, komandir CB Berane Marijan Račić, direktor Komunalnog preuzeća Savo Vučetić, direktor Vodovoda i kanalizacije Vuko Todorović, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Miro Vešović, načelnik Komunalne policije Aleksandar Ojadnić, sekretar za inspekcijske poslove Dragan Zečević, sekretar za finansije i ekonomski razvoj Bojan Radošević, doktorica u Hitnoj pomoći Andrea Bugarin, direktor lokalnog Crvenog krsta Slavko Jolić, direktor Radio Berana Tufik Softić, zamjenik načelnika Službe zaštite i spašavanja Milosav Korać, predstavnik Direktorata za vanredene situacije Danilo Miletić i zaštitnik prava pacijenata u Domu zdravlja Ranko Raketić. Zapisnik je vodila Milica Račić.