Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Opštine Berane je u cilju sprečavanja širenja virusa KOVID – 19 donio privremene mjere koje podrazumijevaju zabranu korišćenja parkova i park šuma na području opštine Berane, aerodromske piste i šetališta u ulici Mira i slobode (gradska obilaznica pored Lima). Ove mjere važe od četvrtka, 9. aprila, od 09.00 sati do prestanka Naredbe Vlade Crne Gore.

Opštinski tim donio odluku o privremenoj zabrani korišćenja aerodromske piste, spomen parka na Jasikovcu, četiri gradska parka i šetališta na obilaznici
Foto: Mileta Vukićević

Naredbom koju je donijela Vlada Crne Gore zabranjuju se okupljanja u zatvorenim i na otvorenim prostorima, a preporukama je jasno stavljeno do znanja da građani, osim u slučaju prijeke potrebe, trebaju da ostanu kod kuće.

S tim u vezi Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Opštine Berane je u cilju sprečavanja širenja virusa KOVID -19 donio privremene mjere koje podrazumijevaju zabranu korišćenja parkova i park šuma na području Berana. Radi se o izletištu kod spomen parka na Jasikovcu, kao i četiri gradska parka (Cvetni park, park pored Hrama, veliki park pored Lima i park u MZ Stari grad). Mjerama je zabranjeno korišćenje šetališta u ulici Mira i slobode, poznatijeg kao gradska obilaznica pored Lima. Takođe je zabranjeno i korišćenje aerodromske piste u svrhu rekreacije i sporta, kao i saobraćaj za motorna vozila na ovom prostoru.

Imajući u vidu da je na petoj sjednici Opštinskog tima konstatovano da se socijalna distanca u većini slučajeva ne poštuje, osim za vrijeme trajanja zabrane kretanja, onda je iz tog razloga donijeta naredba da se šetalište na obilaznici i prostor beranskog aerodroma zabrane za korišćenje do isteka Naredbi Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolseti Vlade Crne Gore.

Dodatni razlog za takvu odluku je i to što će aerodromski prostor u narednom periodu, ukoliko se ukaže potreba, koristiti specijalni avioni prilikom gašenja požara u nepristupačnim djelovima naše opštine do kojih ne mogu doći vozila Službe zaštite i spašavanja opštine Berane.

„Ovim mjerama želimo da istaknemo koliko je, u ovom trenutku, važno da naši građani ostanu kućama i na sigurnom. Znamo da su ove mjere za sve nas opterećujuće, ali molimo građane da shvate da su ovo nužne mjere kako bi zaštitili njihovo i zdravlje najugoženijih građana naše opštine“, ističe se u saopštenju Opštinskog tima i navodi se da oni sugrađani koji iz zdravstvenih razloga moraju da pješače potrebno je da se u tom slučaju obrate nadležnom ljekaru i Upravi policije za potrebnu saglasnost.

Ove mjere važe od četvrtka, 9. aprila, od 09.00 sati do prestanka Naredbe Vlade Crne Gore.

Nepostupanje po mjerama Naredbe Vlade Crne Gore podliježe krivičnoj odgovornosti u skladu sa članovima 287 i 302 krivičnog zakona Crne Gore.

Iz tima još jednom apeluju na sugrađane da se pridržavaju Naredbe kako bismo eventulnu mogućnost pojave i širenja virusa KOVID -19 sveli na minimum.

Napominjemo da u Beranama do danas, prema zvaničnim informacijama iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore i beranske Opšte bolnice, nije registrovan nijedan slučaj koronavirusa„, dodaje se na kraju saopštenja.