Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja mr Ivana Šuković – načelnica Direkcije za razvoj usluga, Jovana Cerović – samostalna savjetnica u Direkciji za razvoj usluga i Marija Milović – psiholog u Centru za socijalni rad Berane, boravile su danas u radnoj posjeti Opštini Berane.

Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić je na sastanku izrazio spremnost za saradnju institucija u oblastima koje se tiču socijalne zaštite, pa tako i u dijelu razvoja usluga.

Tema sastanka je bila godišnji monitoring usluga sistema socijalne zaštite starijih i sistema socijalne i dječje zaštite shodno Strategijama za period od 2018. do 2022. godine.

Tokom sastanka iskazana je potreba za jačanjem saradnje Ministarstva – centra za socijalni rad i lokalne samouprave kako bi se nivo usluga osnažio i identifikovao sa ciljem pune opravdanosti kako prema korisniku, tako i prema pružanju usluga. Projekti – programi dnevni boravak za starija lica geronto –domaćice su aktuelizovani i njihova realizacija se očekuje tokom 2019. godine.

Sastanku su prisustvovali Rade Kljajić, potpredsjednik opštine, Danijela Marković, sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, Ljubinka Mijović, savjetnica za raseljena lica i Dubravka Jovančević, rukovodilac Službe predsjednika.

print