Ministarka javne uprave Suzana Pribilović, sa saradnicima, boravila je danas u radnoj posjeti opštini Berane. Ona se tom prilikom sastala sa predsjednikom opštine Dragoslavom Šćekićem.

Opština unaprijedila kvalitet svog rada i usluga

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima, kao i budućim planovima u oblasti reforme javne uprave, sa fokusom na unapređenje pružanja usluga građanima.

Predsjednik Šćekić upoznao je ministarku sa aktuelnim razvojnim projektima i budućim planovima, koji su funkciji daljeg ekonomskog i regionalnog razvoja opštine Berane.

Ministarka Pribilović je kazala da je Opština Berane unaprijedila kvalitet svog rada i stvorila uslove za bolji kvalitet života njenih građana, ali i da se još mora raditi na stvaranju efikasnije i ekonomičnije lokalne samouprave koja će biti pravi servis građana.

„U ostvarivanju ovog cilja moramo zajednički usmjeriti svoje aktivnosti za dobrobit građana i Opštini Berane će uvijek biti otvorena vrata Ministarstva javne uprave i pružena puna podrška u pogledu uspostavljanja uprave okrenute ka građaninu i reformi javne uprave“, istakla je Pribilović.

Opština unaprijedila kvalitet svog rada i usluga

Ministarka je zajedno sa predsjednikom opštine obišla građanski biro, koji je posebno važan za odnos građana i lokalne samouprave. Ona je istakla da su njegovim uspostavljanjem u bitnoj mjeri skraćene i pojednostavljene procedure prilikom pružanja usluga.

Predsjednik i ministarka su prisustvovali demonstraciji elektronskog testiranja prilikom zapošljavanja u organima lokalne samouprave. Ministarka je podsjetila da je ovaj projekat podržan od strane Ministarstva javne uprave i Evropske komisije kroz sektorsku budžetsku podršku i ključni je uslov za obezbjeđivanje transparentnosti prilikom zapošljavanja.

Predsjednik Šćekić je istakao da funkcionisanje državnog sistema zavisi od kvalitetnog funkcionisanja lokalnih samouprava.

„Ova posjeta je značajna za Opštinu Berane, jer se na taj način mogu razmijeniti iskustva o novim zakonskim rješenjima i preporukama koje treba sprovoditi na lokalnom nivou. Da bi bili kvalitetan i odgovoran servis građana mi se trudimo da unaprijedimo i uslove za rad naših zaposlenih i mi u tom pravcu radimo iz dana i stvaramo bolje uslove od opremanja kancelarija, prostora i sl.“, kazao je Šćekić.

Opština unaprijedila kvalitet svog rada i usluga

Sastanku u kabinetu predsjednika prisustvovali su generalni direktor za dobru javnu upravu i djelovanje NVO Branislav Todorović, državni sekretar Goran Jovetić, generalna direktorica za lokalnu samoupravu Jadranka Vukčević, glavni administartor Miladin Tmušić, sekretarka za opštu upravu i društvene djelatnosti Danijela Marković i šefica kabineta predsjednika Dubravka Jovančević.

Saradnja sa NVO sektorom

Opština unaprijedila kvalitet svog rada i usluga

Ministarka Pribilović i predsjednik opštine održali su sastanak sa predstavnicima NVO sektora iz opština Berane, Petnjica, Andrijevica, Gusinje, Rožaje i Plav na kojem je razgovarano o pitanjima od značaja za razvoj i održivost NVO. Sastanak predstavlja nastavak razgovora koje je pokrenuo predsjednik Vlade Crne Gore.

„Iako se u posljednjem izvještaju Evropske komisije konstatuje da je ukupno pravno, institucionalno i finansijsko okruženje za NVO u cjelini poboljšano, vjerujem da ima prostora da poboljšamo ambijent i za djelovanje NVO na sjevera. Zato smo aplicirali kod Delegacije Evropske unije za podršku Projekta “Otvaranje Kancelarije za pružanje podrške NVO sa Sjevera Crne Gore” kako bi stvorili uslove da brže, lakše i efikasnije dobiju informacije koje su vam neophodne i u potpunosti koriste sve mogućnosti koje im Zakon o NVO garantuje. Tu je, prije svega, mogućnost kofinansiranja i finansiranja, ali i na druge oblike saradnje u dijelu potrebnih edukacija, mentorstva i intenziviranja komunikacije sa organima lokalne i državne uprave“, kazala je Pribilović.

Opština unaprijedila kvalitet svog rada i usluga

„Vjerujem da otvorena javna uprava treba da ukida sve barijere i da se otvara prema građanima i civilnom društvu. I želim da naglasim da je Ministarstvo javne uprave otvoreno za sve oblike saradnje koji će doprinijeti poboljšanju i vidljivosti NVO sa sjevera u kreiranju i praćenju javnih politika, ali i realizaciji projekata.Građanska participacija i jačanje civilnog društva je nešto čemu je posebno posvećena ova Vlada“, kazala je Pribilović.

U ulozi moderatorke je bila Marija Janković, savjetnica u resornom ministarstvu.