Opština Berane, posredstvom Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, predvidjela je finansijska sredstva za renoviranje i adaptaciju rječnih vodenica potočara Agrobudžetom za 2020. godinu – mjera 10.


„Obzirom na istorijski značaj i dugu tradiciju koju imaju seoske rječne vodenice u proizvodnji i preradi žitarica koje se na našem području uzgajaju vjekovima, neophodno je izvršiti njihovu restauraciju, renoviranje i revitalizaciju.

Kako njihovi vlasnici nisu u trenutno u situaciji da postojeće vodenice vrate u pređašnje stanje sa svojom ulogom i funkcijom, Opština Berane je prepoznala, između ostalog, i ovaj problem seoskog stanovništva, pa je planirala u svom Agrobudžetu za 2020. godinu i ovu podsticajnu mjeru“, kazao je sekretar za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Božo Premović.

On je poručio na kraju da se nada da će ova mjera dati pozitivne rezultate u afirmaciji rječnih vodenica i animirati stanovništvo da aktivnije uzme učešća u realizaciji ove mjere.