„Sa dodatna 42 kontejnera, koja je Opština Berane obezbijedila preko projekta „Zelena ostrva“, izvršićemo zamjenu dotrajalih kontejnera u samom centru grada, a samim tim građani će moći na selektivan način da odlažu dvije vrste otpada (mokra i suva frakcija). Na taj način podići ćemo higijenu u gradu na veći nivo“, kazao je Savo Vučetić, direktor beranskog Komunalnog preduzeća.

Opština obezbijedila 42 nova kontejnera

Projekat “Zelena ostrva” finansira Evropska unija, a realizuje Opština Berane kao glavni aplikant sa partnerima iz Crne Gore i Albanije. Projekat unapređuje životnu sredinu u prekograničnom području i predviđa realizovanje aktivnosti u tom pravcu.

Jedna od aktivnosti je edukacija građana o odlaganju na suvi i mokri otpad, tako da je u prethodnom periodu ovaj projekat zaživio u 1000 domaćinstava kojima smo podijelili dvije hiljade kanti.

Kao nastavak te aktivnosti obezbijeđena su 42 nova kontejnera, tako da će u užem centru grada biti postavljen 21 set kontejnera u zelenoj i kafenoj boji.

U skladu sa tim, biće organizovani sastanci sa predstavncimma mjesnih zajednica oko načina odlaganja komunalnog otpada.

U okviru ovog projekta je, pored edukacije građana, vršena i edukacija zaposlenih u javnom sektoru koji se bave živtnom sredinom, a nabavljena je i vrlo vrijedna oprema za javne instiutucije iz tog sektora”, kazala je Maja Pešić, rukovodilac projekta.

Opština obezbijedila 42 nova kontejnera

Vrijedna oprema je posredstvom projekta “Zelena ostrva” obezbijeđena za Komunalno preduzeće.

Projekat koji sprovodi Opština Berane je jako važan za naše preduzeće. Naši zaposleni su zajedno sa predstavnicima Opštine i Komunalne policije pohađali predavanja i treninge na temu upravljanja otpadom.

Komunalno preduzeće je kroz ovaj projekat dobilo ranije 2000 kanti od 120 litara, kao i osam zelenih ostrva sa po četiri kontejnera u četiri boje, i sve te lokacije su ozelenjene. Pored toga, dobili smo i kamion, dok su kolege iz Komunalne policije auto za terenski rad”, kazao je direktor Vučetić.