„Projekat za izgradnju postrojenja i prečišćavanje voda trebao je da bude završen za 30 mjeseci, a projekat izgradnje kanalizacione mreže za 20 mjeseci. Na žalost, izvođeni radovi daleko od toga da se odvijaju planiranom dinamikom. Shodno tome, posebno podvlačimo i naglašavamo činjenicu da LOKALNA SAMOUPRAVA NEMA AMA BAŠ NIKAKVU KRIVICU u tom pravcu, ali osjećamo odgovornost pred vama, našim građanima, jer je očigledno riječ o namjernoj šteti i direktnom radu protiv interesa Berana i njenih građana. Nećemo dozvoliti da ova ujdurma potraje. Još jednom pozivamo nadležne organe da, OBAVEZE KOJE SU UGOVOROM PRIHVAĆENE BUDU I ZAVRŠENE. Niko nema pravo da na bilo koji način ugrožava normalan život građana sa ovih prostora. Nećemo dozvoliti da dvostruki aršini važe za samo ovaj grad!„, ističe se, između ostalog, u saopštenju za javnost Opštine Berane koje potpisuju, Vuko Todorović – direktor DOO „Vodovod i kanalizacija“; Vladimir Đaković – menadžer Opštine i Darko Stojanović – savjetnik u Službi predsjednika.

tekst

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

„Poštovani sugrađani,

Osjećamo moralnu odgovornost, kao osobe koje su kontaktu sa izvođačima radovima i nadležnim državnim institucijama, da vam se obratimo.

Naime, kao što znate, u našem gradu je aprila 2016. godine započeo projekat „Unapređenje vodosnabdijevanja, izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“. U tom pravcu su i potpisani ugovori i definisani rokovi.

Projekat za izgradnju postrojenja i prečišćavanje voda trebao je da bude završen za 30 mjeseci, a projekat izgradnje kanalizacione mreže za 20 mjeseci. Period za otklanjanje mogućih nedostataka je 12 mjeseci. Opština Berane, kao korisnik i Direkcija javnih radova crne Gore, kao naručilac, februara 2016. godine, potpisali su Ugovor o implementaciji projekta, u kojem se konstatuje da će se projekat realizovati saglasno sporazumu između naše Vlade i Evropske komisije.

Na žalost, izvođeni radovi daleko od toga da se odvijaju planiranom dinamikom. Svjedoci smo ogromnih problema, koji se odnose na neasfaltiranje ulica, zbog čega kao posledicu imamo i vaše opravdano nezadovoljstvo, odnosno ogorčenost onim što se može viđeti na ulicama Berana.

Svjesni činjenice da smo, kao lokalna samouprava dužni voditi računa o stanju u našem gradu, činili smo i činimo što je u našoj moći da ovaj očigledan i ogroman problem, koji opterećuje čitav grad, riješimo.

Posebno podvlačimo i naglašavamo činjenicu da LOKALNA SAMOUPRAVA NEMA AMA BAŠ NIKAKVU KRIVICU u tom pravcu, ali osjećamo odgovornost pred vama, našim građanima, jer je očigledno riječ o namjernoj šteti i direktnom radu protiv interesa Berana i njenih građana.

Upravo zbog toga, pokušali smo, svim sredstvima, koja nam Zakon daje, da ukažemo na postojeće probleme i, jednostavno natjeramo, ostale subjekte u ovom lancu da odgovorno pristupe realizaciji započetih radova.

Hronologija naših dopisa i urgencija prema nadležnim organima izgleda ovako:

 • Direkciji javnih radova Crne Gore, direktoru A. Kalaču, 03.10.2017.g- menadžer Opštine Darko Stojanović,
 • Ministarstvu održivog razvoja i turizma, ministru P. Raduloviću, 16.10.2017.g.-predsjednik opštine Dragoslav Šćekić, (na srpskom i engleskom jeziku),
 • Direkciji javnih radova CG, direktoru A. Kalaču-, 18.10.2017.god.- menadžer Opštine Darko Stojanović,
 • Ministarstvu održivog razvoja i turizma, ministru P. Raduloviću, 21. 11. 2017.god.- predsjednik opštine Dragoslav Šćekić,
 • PREDSJEDNIKU VLADE CRNE GORE, D. MARKOVIĆU, 22.11.2017.god.- predsjednik opštine Dragoslav Šćekić,
 • Konzorcijumu DRI d.o.o and Projekt d.o.o, 11.01.2018.god. – menadžer Opštine Darko Stojanović,
 • Direkciji javnih radova Crne Gore, nadžoru: Konzorcijum projekt, i DRI upravljanje investicijama doo, Izvođaču radova: Aqualia intech S:A: Padila Francisco Jose, 16.03. 2018.god.- menadžer Opštine Darko Stojanović,
 • Direkciji javnih radova Crne Gore, direktoru A. Kalaču, 30.04.2018.god.- menadžer Opštine Darko Stojanović,
 • PREDSJEDNIKU VLADE CRNE GORE, D. MARKOVIĆU, 18.10.2018.god.- predsjednik opštine Dragoslav Šćekić,
 • Diekciji javnih radova-direktoru R. Nuhodžiću, delegaciji Evropske unije u CG- Adriani Micu, Nadzoru- Konzorcijum Projekt doo, Izvođaču radova – Araque Padilla Francisco Jose , 05. 02. 2019.god.- menadžer Opštine Vladimir Đaković (na srpskom i engleskom jeziku),
 • PREDSJEDNIKU VLADE D. MARKOVIĆU, 08.05.2019.god.- predsjednik opštine Dragoslav Šćekić,
 • Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Direktoru Uprave javnih radova Crne Gore, izvođaču radova, nadzoru, 08.05.2019.god.- predsjednik opštine Dragoslav Šćekić,

Osim ovolikog broja dopisa, održano je na desetine sastanaka, na kojima smo potencirali problem izgradnje kanalizacione mreže, odnosno činjenice da radovi probijaju sve moguće planirane dinamike.

Ukazano je i na gorući problem kvaliteta navedenih radova koji se tiču vraćanja saobraćajnica u prvobitno stanje, kao i pripadajuće infrastrukture u vidu trotoara i ivičnjaka. Takođe smo ukazali i na činjenicu da se na velikom broju lokacija na kojima je izvršeno asfaltiranje pokazalo oštećenje i da će za sanaciju istih biti potrebna ogromna sredstva.

Uz sve to, izvođač radova je svojim neodgovornim ponašanjem nanio štetu na zelenim površinama u blizini izvođenih radova. Sve ovo je jasno, precizno i nedvosmisleno ukazano u svim mogućim dopisima i na svim pomenutim sastancima.

Na ovaj način, pokušali smo da svim učesnicima u projektu skrenemo pažnju sa kakvim se nedopustivim problemima susreću naši građani u poslednje tri godine, koji kulminiše saobraćajnim kolapsom, koji je izazavao neodgovorni izvođač radova.

Poštovani naši sugrađani,

Zbog vas, kao i zbog interesa našeg grada, bili smo prinuđeni da vam još jednom na ovaj način, otvoreno i precizno predočimo sve ono na šta smo prinuđeni, kada je riječ o ovom značajnom projektu.

Prinuđeni smo da i da izrazimo svoju otvorenu sumnju da je riječ o namjernoj opstrukciji, kojom se našem gradu nanosi direktna šteta. Prosto zvuči nevjerovatno da na naša mnogobrojna insistiranja, molbe, urgencija, pisma, uz naša razumna objašnjenja, ni najmanje ne nailaze na razumijevanje kod onih koji su dužni biti u službi građana Crne Gore.

Ovim otvorenim obraćanjem želimo još jednom da skrenem pažnju na nedopustivo ponašanje izvođača radova. Istovremeno, svi moramo znati da strpljenje ima svoje granice i da ćemo biti prinuđeni da zaštitimo interese naših građana i grada na neki drugi, možda manje popularan način.

Nećemo dozvoliti da ova ujdurma potraje. Još jednom pozivamo nadležne organe da, OBAVEZE KOJE SU UGOVOROM PRIHVAĆENE BUDU I ZAVRŠENE. Niko nema pravo da na bilo koji način ugrožava normalan život građana sa ovih prostora. Nećemo dozvoliti da dvostruki aršini važe za samo ovaj grad!

Poštovani građani, uz još jedno izvinjenje, smatrali smo za potrebnim da vam i ovim putem i na ovaj način, iznošenjem svih, i najmanjih detalja, još više približimo problem koji sve nas opterećuje i izaziva otvoreni bijes, i ljutnju kod svih onih koji vole ovaj grad.

Završićimo konstatacijom da ćemo učiniti sve da se ovaj problem riješi u najskorijem roku. I još jednom molimo za razumijevanje“ stoji u saopštenju za javnost Opštine Berane.