U okviru IFAD projekta ove godine će biti asfaltirano sedam putnih pravaca u šest sela opštine Berane ukupne dužine 5.040 metara i izgrađen jedan vodovod u selu Petnjik. Ukupna vrijednost radova je 323.916,89 evra od kojih je učešće Opštine Berane 25,51%, odnosno 82.261,18 evra a ostatak se finansira iz IFAD projekta.

Opština nastavlja sa unapređenjem putne infrastrukture na seoskom području

Opština Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja će i ove godine, preko Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD), u okviru RCTP projekta transformacije ruralnih područja investirati značajna sredstva u razvoj ruralne infrastrukture u opštini Berane. Ovo je treća godina projekta od predviđenih pet godina. Sam projekat je specifičan iz razloga što obuhvata isključivo mapirane zone razvoja klastera i to: Klastera sjemenskog krompira koji obuhvata mjesne zajednice Štitari, Polica i Buče; i Klaster mesa koji obuhvata mjesne zajednice Zagorje, Petnjik i Dapsiće. Projekat se osim u Beranama sprovodi još u šest opština. Ovaj projekat je od izuzetne važnosti kako za opštinu tako i za poljoprivredne proizvođače jer rešava urgetna pitanja ruralne infrastrukture koja se pretežno odnose na puteve i vodovode.

Sam projekat je baziran na predlozima lokalne infrastrukture u mapiranim zonama koje svake godine lokalna samouprava u saradnji sa Klasterima sjemenskog krompira i mesa u okviru RTCP projekta aplicira nadležnom ministarstvu odnosno IFAD -u , nakon čega projektni tim vrednuje poslate aplikacije i donosi rešenje o prihvatanju ili odbijanju dostavljene aplikacije. Nakon toga projektni tim dostavlja opštini Berane riješenja o prihvatanju Aplikacija. Opštine su u obavezi da uplate 20,41 % vrijednosti radova a lokalno stanovništvo 5,10%, međutim zbog slabe materijalne situacije stanovništva na seoskom području opština Berane uplaćuje na račun izvođača radova 25,51% iznosa vrijednosti odobrenih aplikacija.

Opština nastavlja sa unapređenjem putne infrastrukture na seoskom području

Ove godine je Opština Berane u saradnji sa navedenim Klasterima aplicirala za ukupno 18 aplikacija i to 3 vodovoda i 15 putnih pravaca. Za vodovode je Aplicirano u MZ Štitari zaseok Krlje, u MZ Dapsiće Zaseok Klisura i MZ Petnjik zaseok Vukaderica od kojih je odobrena aplikacija za MZ Petnjik. Za putnu infrastrukturu je aplicirano sa 15 putnih pravaca i to: u MZ Polica 8 putnih pravaca u selima Zagrađe, Goražde, Mašte, Tmušići i Babino od kojih su odobrena dva u selu Zagrađe; u MZ Štitari 4 putna pravca u zaseocima Kokovići , Jojovići i selu Bubanje od kojih su odobrena dva putna pravca jedan u Jojovićima i jedan u Bubanjama; u MZ Zagorje, Dapsiće i Petnjik je aplicirano sa po jednim putnim pravcem koji su takođe odobreni.

Opština Berane će sa Ministarstvom poljoprivrede i izabranim izvođačima radova ovih dana potpisati ugovore za izgradnju odobrenih putnih pravaca. Ukupna vrijednost odobrenih aplikacija za puteve je 301.810,00 evra, dok je za izgradnju vodovoda u MZ Petnjik 22.106,89 evra gdje je učešće opštine Berane 25,51% odnosno 82.621,14 evra. Odobreno je ukupno 7 putnih pravaca ukupne dužine 5.040 metara. Ove godine biće urađen kružni put u dužini od 640 metara u MZ Dapsiće, putni pravac Škola – Kićan 400 metara u MZ Petnjik, putni pravac Brdo Trifunovića – Mihajlovići 500 metara i putni pravac Zagrađe – Labovići 560 metara u selu Zagrađe MZ Polica, putni pravac Jojovići 500 metara i putni pravac Kačmor – Crkva 540 metara u MZ Štitari i putni pravac Zagorje – Berotaš –Donje Luge 1.900 metara u MZ Zagorje.