Opština Berane je započela sa radovima na asfaltiranju puta u prigradskom naselju Dolac, na potezu od marketa „Franca“ do uključenja na magistralu, uključujući i asfaltiranje parking prostora i puta ispred Gradske kapele.

Opština nastavlja sa unapređenjem lokalne infrastrukture, počelo asfaltiranje puta u MZ Dolac

„Radi se o značajnom putnom pravcu koji povezuje nekoliko važnih objekata u ovom dijelu opštine. Tu se nalaze gradska kapela i groblje, aerodromska pista i manastir Đurđevi Stupovi“, kazao je predsjednik MZ Dolac, Ivan Radević.