Potpredsjednik opštine Marko Lalević, sekretar za planiranje i uređenje prostora Branislav Pajković i sekretar za komunalne-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Miloš Kastratović sa saradnicima održali su sastanak, uz poštovanje preporuka IJZ, sa predstavnicima Saveza slijepih Crne Gore povodom projekta „Zajedno za pristupačan grad“ koji je namijenjen osobama sa invaliditetom (OSI).

Opština daje punu podršku projektu "Zajedno za pristupačan grad"

Na sastanku u Polimskom muzeju koordinatorka projekta Katarina Bigović i treneri Goran Macanović i Milenko Vojičić objasnili su da je projektom predviđeno da se nizom aktivnosti i programa unaprijedi pristupačnost saobraćajnica, javnog prevoza, parkinga i ostalih servisa, kako bi osobe sa invaliditetom nesmetano mogle da obavljaju svoje dnevne obaveze, a da se pri tom bezbjedno kreću.

Projekat „Za pristupačan grad“ realizuje se uz finansijsku pomoć Ministarstva saobraćaja i pomorstva, dok je partner Savezu na projektu Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.