Istine radi, podsjećamo javnost da je Opština Berane, prilikom promjene vlasti 2014. godine krenula u rješavanje nagomilanih problema u svim segmentima funkcionisanja lokalne samouprave. Jedan od tih koraka, svakako je bio i rješavanje problema u sportu, a samim tim i u fudbalskom klubu Berane.

Zatekli smo , na žalost situaciju da su 9 lica nezakonito prisvojila FK Berane i to: Vojislav Došljak, Dragutin Joksimović – Drago, Ramusović Fuad, Golubović Radoslav, Miljić Milojko, Šćekić Aleksandar, Ćulafić Aleksandar, Cimbaljević Novo, Pačariz Faruk (sada pokojni).

Kada već govorimo o nezakonitosti, ona se tada ogledala, prije svega u nedonošenju skupštinske Odluke, neodržavanju Skupštine kluba koja nije ni postojala kao i u izboru osnivača. Valja takođe podsjetiti da u to vrijeme jedan od osnivača kluba u isto vrijeme bio potpredsjednik FSCG, odnosno predsjednik Sjeverne fudbalske regije. Istovremeno, klub je bio u velikim organizacionim i finansijskim teškoćama. Kao politički i profesionalno odgovoran subjekt, poslije dolaska na vlast, inicirali smo osnivanje Komisije koja je utvrdila dug FK Berane koji je iznosio oko 160.000,00 evra. U tom pravcu je donešena skupštinska Odluka da se klub vrati građanima i Opštini Berane, a kroz Budžet Opštine Berane izdvajana su značajna finasijska sredstva kako bi klub mogao nesmetano funkcionisati. Uporedo sa tim su vođeni pregovori da pomenuta lica(njih 9) stave potpis na dokument kojim FK Berane vraća Opštini i svojim građanima.

Uz naš maksimalan napor, doprinos i želju da se to i desi, svjedoci smo da to do današnjeg dana nije urađeno, jer jedno lice, a konkretno Joksimović Dragutin – Drago još uvijek to nije uradio, pokušavajući tim svojim činom ucijeniti lokalnu upravu, iako je i sam svjestan činjenice da je na nezakonit način oteo klub i Opštini i građanima. Ovakav njegov gest istovremeno smatramo i političkim činom.

Valja napomenuti da smo sve ovo vrijeme u rad kluba uključivali ljude iz sporta, imenovali VD predsjednika, a sve i isključivo sa jednim jedinom ciljem- da sačuvamo FK Berane, i vratimo ga u ruke fudbalskih radnika. Nažalost, ogromnih pomaka od stanja u kojem su ga nestručni i neodgovorni pojedinci doveli – nije bilo. Istovremeno, novim tužbama, pojedinci su doprinijeli daljem pogoršanju cjelokupne situacije.

Naš najveći pokušaj i želja da se stanje u fudbalu u Beranama popravi je i momenat kada smo izvršili spajanje FK Berane i FK Radnički kako bi olakšali i popravili fuknkcionisanje klubova kao i samo stanje fudbala u Beranama. Međutim, ponašanje i pristup jednog dijela sportskih radnika i fudbalera nisu dozvoljavali da se stanje popravi , i krene u pravom smjeru, već su svoje lične interese stavili ispred interesa fudbala i sporta u Beranama uopšte.

Vrijedi pomenuti da je Opština Berane u prethodnom periodu vratila veliki dio duga prema trenerima, igračima, kao i troškove ishrane i smještaja po Ugovorima na koje nismo dali saglasnost, a koji su rezultat kako političkog, tako i pritiska sportskih radnika i fudbalera. Na žalost, istovremeno se želio stvoriti utisak da Opština ne vodi računa o klubu.

FK Berane, iako otet od Opštine i građana dobija iz Budžeta Opštine Berane oko 70. 000 evra i to za pokrivanje troškova takmičenja svih selekcija kluba, prethodnih dugovanja , kao i za poboljšanje uslova i rada kluba. Istovremeno, FK Berane je na godišnjem nivou dobijao skoro isti iznos sredstava kao svi ostali sportovi zajedno.

I na kraju, red je da se svi skupa zapitamo, jesu li prijatelji kluba oni koji su ga nezakonito oteli, oni koji ne žele da stave svoj potpis na vraćanje kluba građanima i Opštini, oni koji navodno pomažu klub da bi ga kasnije gonili tužbama, ili je, sa druge strane istinski prijatelj Opština Berane koja je, shvatajući značaj postojanja i funkcionisanja fudbalskog kluba održavala njegovo funkcionisanje. Dobro bi bilo da javnost čuje i koliko je sredstava obezbijeđeno od strane prethodnih osnivača kluba, kao što je dobro da znamo gdje su stotine hiljada evra uplaćenih sredstava iz opštinskog budžeta? Istovremeno, možda svi dobijemo odgovor kako je moguće da su tadašnji direktor Dragutin Joksimović i samozvani sekretar Fuad Ramusović(koji je inače i uzeo otpremninu) ostali dužni preko evidentiranih 160 hiljada evra? Dobro je i da građani znaju da se taj dug kasnije uvećavao i sa neprijavljenim i neevidentiranim troškovima, uz ogromna dugovanja za usluge hrane i pića, usluge hrane i pića širom Crne Gore, što je dovelo do toga da su mnoga vrata zauvijek zatvorena! Pitamo se da li poslije svega ovoga mi trebamo da preuzmemo ugovorne obaveze na 4 godine sa trenerima uz plate od 1000 i 750 evra, što ukupno iznosi 84.000 evra ? Jasno se da zaključiti ko i zašto želi da ugasi klub?

Istovremeno, pozivamo sve navodne dušebrižnike kluba da kažu zašto su ćutali kad je otiman klub, i što nijesu tada pisali i digli glas protiv prekida stogodišnje tradicija postojanja kluba. Odgovor je i laiku jasan – nijesu se bunili jer je to bio period opšteg čerupanja beranske opštine od kojeg su imali isključivu korist pojedinci bliski DPS – u, kao što je i danas jasno da je sve ovo smišljeno u istim kuhinjama, kako bi se pokušao zaustaviti evidentan oporavak i napredak koji petogodišnja vlast sprovodi. Otvoreno poručujemo, da nećemo dozvoliti da poznati mešetari uništavaju ovaj grad i sport u njemu, kao što nećemo dozvoliti da Opština i dalje finansira klub, a da Dragutin Joksimović i njegovi partijski istomišljenici kaljaju ime i ugled fudbala i grada.

I na kraju, neka građani vide i koji su ljudi u prethodnom periodu tužbom se obratili sudu, dokazujući valjda time, ljubav prema svome klubu: dr Joksimović Vukosav, Cimbaljević Boris, Cimbaljević Vladimir, Radović Vladan, Lutovac Stefan, Femić Dejan, Bulatović Nenad.

Takođe, želimo da napomenemo da će Opština Berane inicirati donošenje skupštinske odluke kojom će staviti van snage prethodnu Odluku i samim tim osnovati fudbalski klub svih građana Berana u kojem će se konačno znati red, kao i način kako se i na koji način troše pare građana. U tom pravcu, lokalna uprava očekuje punu podršku od svih nadležnih institucija i od svih dobronamjernih građana kako bi se zaustavio decenijski javašluk u FK Berane. Istovremeno, pozivamo sve fudbalere i sportske radnike koji istinski vole klub da daju podršku novoj inicijativi koja će nastaviti tradiciju fudbala u Beranama.

Na kraju, pozivamo i Tužilaštvo da ispita odluke na osnovu kojih je klub privatizovan te da li su u tom procesu svi osnivači dali svoj potpis ili je bilo falsifikovanja? Pozivamo nadležne organe i da obrate pažnju i na prijetnje koje svakodnevno stižu do radnika lokalne uprave. Jedno je sigurno: Opština Berane neće dozvoliti da se bilo ko igra njenim imenom i ugledom dok smo mi na njenom čelu. To nam je obaveza prema našim Berankama i Berancima.