Kolegijum Predsjednika opštine Berane na današnjoj sjednici je, poštujući naredbu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Vlade Crne Gore koja je stupila na snagu danas, donio odluku o uvođenju kontrolisanog procesa rada i rotirajućih dežurstava od ponedeljka, 16. marta, kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i prevenciju pojave i širenja koronavirusa.

Opština Berane uvela dežurstva, apel građanima da odlože poslove u lokalnim službama koji nijesu neophodni

Građanski biro i druge službe, sekretarijati i direkcije, organizovaće nesmetan rad putem dežurstava, ali se građanima sugeriše da bez prijeke potrebe ne dolaze lično.

Sve informacije mogu dobiti putem besplatnog broja telefona 080 051 051 ili na broj mobilnog 068 896 983, a mogu se obratiti i putem mejla: opstinaberane@t-com.me.

Uprava za naplatu loklanih javnih prihoda Opštine Berane preporučuje građanima da do daljnjeg, zbog trenutno nastalih okolnosti, poreske prijave poreza na nepokretnosti i prijave za prirez porezu na dohodak fizičkih lica mogu preuzeti sa našeg sajta (berane.me) i dostaviti putem pošte, ili na mejl adresu prihodi@berane.co.me. Takođe, obustavlja se dostava svih akata ove službe posredstvom dostavljača do daljnjeg.

Rad u ustanovama čiji je osnivač Opština, Polimski muzej, Centar za kulturu, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i Sportski centar, takođe, biće organizovan putem dežurstava.

Komunalno preduzeće, Vodovod i kanalizacija i Parking servis radiće u punom kapacitetu, kao i Komunalna policija i Inspekcija. Agencija za izgradnju i razvoj sprovodiće planirane aktivnosti u onoj mjeri u kojoj neće biti ugrožene preporuke Vlade CG.

Predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić informisao je na kolegijumu rukovodioce sekretarijata, direkcija i službi, kao i direktore preduzeća i ustanova, o mjerama predostrožnosti i mjerama za sprječavanje infekcije izazvane koronavirusom koje su saopštile nadležne institucije – Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje

Predsjednik opštine, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, kao i starješine organa i službi, biće u stalnom dežurstvu, pratiće razvoj situacije i pravovremeno obavještavati građane o svim aktivnostima i razvoju situacije.

Predsjednik je poručio sugrađanima da nema mjesta panici i pozvao da poštuju privremene mjere i borave u svojim kućama, čime na najbolji način pomažu sebi, svojim najbližima i cjelokupnoj zajednici.