Opština Berane će posredstvom Agencije za izgradnju i razvoj početi sa aktivnostima na sanaciji udarnih rupa na gradskim i prigradskim saobraćajnicama, kao i na asfaltiranju ulica, čim se obezbijede uslovi za nabavku asfaltne mase.

Obavještavamo građane Berana da zbog vremenskih prilika nije bila moguća proizvodnja asfaltne mase, odnosno nisu radile asfaltne baze na teritoriji čitave države. Onog momenta kada počne proizvodnja asfalta, Opština će odmah započeti sa aktivnostima na sanaciji udarnih rupa u ulicama na gradskom i prigradskom području, a po pritoritetima koje odredi Agencija za izgradnju i razvoj. Takođe će započeti i radovi na asfaltiranju ulica“, stoji u saopštenju.

Podsjetimo, poslednjih godina Opština Berane ulaže značajna sredstva u putnu infrastrukturu.

Većina ulica u gradu dobila je novi asfalt. Uređeni su postojeći i urađeni novi parking prostori, a dva gradska parka su rekonstruisana i uljepšana novim mobilijarom.

Projekat koji se izdvojio po značaju jeste rekonstrukcija puta ka spomen kompleksu Jasikovac, gdje je urađen novi asfalt, obostrane pješačke staze, ivičnjaci i završena rasvjeta.