Opština Berane

На основу ситуације коју је проузрокавала пандемија КОВИД 19, Предсједник општине са сарадницима је предложио сет мјера за ублажавање отежане сутуције како код грађана тако и код привредних субјеката у општини Беране. Иако Општина Беране, као и њени грађани, тако и остале локалне самоуправе на сјеверу Црне Горе, имају проблема, ово је само додатно отежало ситуацију у којој се сви скупа налазимо.

Предлог сета мјера, који ће бити предложен Скупштини општине Беране на усвајање, се састоји у следећем:

1. Да Општина Беране субвенционише ДОО „Водовод и канализација“ потрошњу воде и употребу канализације, за сва физичка лица, и правна лица која због тренутне епидемиолошке ситуације не обављају привредну дјелатност, на период од 90 дана у износу 50%;

2. Да Општина Беране субвенционише ДОО „Комунално“ за све услуге, за сва физичка лица, привредна друштва и привреднике која због тренутне епидемиолошке ситуације не обављају привредну дјелатност, на период од 90 дана у износу 50%, као и накнаде за зелену и млијечну пијацу (за регистроване пољопривредне произвођаче);

3. Ослобађају се угоститељи локалних комуналних такси за коришћење јавних површина (љетњих башти) за 2020. годину;

4. Ослобађају се на период од 90 дана плаћање накнаде за приступ комерцијалним објектима за сва физичка и правна лица која због тренутне епидемиолошке ситуације не обављају привредну дјелатност (угоститељи, фризери, козметичари и др);

5. Ослобађају се за период од 90 дана обавезе плаћања закупа сва физичка и правна лица, због тренутне епидемиолошке ситуације не обављају привредну дјелатност;

6. Ослобађају се пореза на непокретности регистровани пољопривредни произвођачи, као и они који започну пољопривредну производњу у циљу поспешивања исте за 2020. годину, а све ради стимулисања грађана да се баве пољопривредном производњом, што је у овом тренутку пријеко потребна;

7. Ослобађају се такси за лиценцу за 2020. годину сва такси удружења и предузетницима који обављају такси превоз на територији општине Беране;

8. Одлагање плаћања пореза на непокретности за сва физичка лица и правна лица, на начин да прва рата доспијева 30.08.2020. године, док друга 30.11.2020. године;

9. Одлагање плаћања приреза порезу на доходак физичких лица за сва физичка и правна лица на период од 90 дана;

10. Обустављање принудне наплате за сва физичка и правна лица обухваћених мјерама Владе Црне Горе, на период од 90 дана;

11. Средства буџетске резерве усмјерити на санацију социјалне ситуације и економске санације најугроженијих привредних дјелатности  погођених новонасталом ситуацијом;

Све горе наведене мјере важе за сва физичка лица, док правна лица су у обавези да упуте захтјев за ослобађање или одлагање које је потребно доставити путем поште или на имејл адресу надлежног органа.

Општина Беране је и прије предлога за рационализацију и исплату варијабилног дијела зарада, и других накнада за рад у  комисијама и управних одборима у јавним предузећима и установама чији је оснивач извршила рационализацију у континуитету од 2014. године. Надаље, од доношења Закона о зарадама у јавном сектору општина Беране има најнижи ниво примања на нивоу Црне Горе, како руководилаца, тако и запослених.

Општина Беране на основу података ЗЗЗЦГ има стопу незапослених од приближно 52% и да у континуитету има највећи број незапослених у последњој деценији, из тог разлога ћемо предложити додатне економске мјере за смањење броја незапослених и обезбјеђења елементарних услова за егзистенцију незапослених и њихових породица.

Ово је дио мјера које ћемо предложити и Заједници општина која има представника у радној групи Владе Црне Горе, за припрему Предлога новог пакета мјера подршке привредним друштвима, предузетницима и грађанима на нивоу локалних самоуправа у суочавању са последицима пандемије КОВИД 19.

Општина Беране ће додатно предложити дио мјера које ће доставити Заједници општина, а односиће се на примјену како на општинском, тако и на државном нивоу.