У оквиру пројекта „Регионална мрежа за развој капацитета у области водоснабдијевања и третмана отпадних вода РЦДН„, одржаног у Будви 07. Октобра 2022. године, на ком су учествовали представници локалних самоуправа, надлежних секретаријата, директори водовода, представници водоводних друштава, менаџменти постројења за пречишћавање отпадних вода, представници Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма и Регулаторне агенције за енергетику и регулисане комуналне делатности, одржана је панел дискусија на тему : „Сарадња вршилаца регулисаних комуналних делатности и јединица локалне самоуправе“ на којој је један од дискутаната био и Менаџер општине Беране Марко Лалевић.


Менаџер општине Марко Лалевић, говорећи о сарадњи локалне самоуправе и водоводног друштва, одржавања и унапређења водоводног и канализационе система, као кључну капиталну инвестицију општине Беране у наредном периоду, најавио је почетак процедуре за изградњу Постројења за пречишћавање питке воде, пројекат који ће ријешити проблеме замућење воде у току кишних дана и испоручивати квалитетну воду током читаве године свим грађанима. Већ у наредном данима, креће се у процедуру израде пројектне документације, подношењем захтјева предсједнику општине за доношење Одлуке о локалним објектима од општег интереса која садржи локацију са елементима урбанистичко-техничких услова, затим на основу ње, израду идејног рјешења и главног пројекта који би требало да буду завршени већ почетком 2023. године, и тако створени сви предуслови за почетак изградње током наредне године. Вриједност те инвестиције ће се знати након израде ревидованог главног пројекта и биће финансиран из капиталног буџета државе и општине Беране. Процјењује се да би цијена те инвестиције била негдје између 3,5-4 милиона евра. Општина Беране почела је процедуру израде пројектне документације за изградњу Постројења за пречишћавање питке воде.