Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO Opštine Berane u saradnji sa međunarodnom studentskom organizacijom AIESEC  i Zavodom za zapošljavanje omogućio je besplatan prevoz zainteresovanim licima sa evidencije beranskog ZZZ na Sajam zapošljavanja i praksi „Career ways“, koji se održava u Atlas kapital centru u Podgorici.

„Career ways“ – najveći crnogorski sajam poslova i praksi. realizuje se od 2006. godine  Od tada, pa sve do danas sajam se konstantno unaprijeđuje. Širenjem ponude i sve većom posjećenošću tradicionalno uspijeva donijeti obostranu korist kako poslodavcima tako i potencijalnim zaposlenima.
Preko 60 nacionalnih i internacionalnih kompanija, hotelskih grupacija i brojne Vladine institucije, koje su partneri i učesnici sajma predstaviće slobodna radna mjesta i prilike za obavljanje profesionalne prakse. Svi posjetioci  imaju priliku da ostvare direktan kontakt sa poslodavcima, informišu se o slobodnim radnim mjestima i da se na ista prijave ostavljanjem radne biografije.

print