„Povodom komentara koji se provlače na društvenim mrežama, a tiču se sječe drveća u ulici 29. novembar, obavještavamo građane da Opština Berane ne samo da nije dozvolila sječu drveća, nego je i pokušala da je spriječi isto – sankcionisanjem izvršitelja ovog djela“, ističe se, između ostalog, u saopštenju koje potpisuje, menadžer Opštine Vladimir Đaković.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

„Poštovani građani,

S obzirom da su se ovih dana na društvenim mrežama pojavljuju statusi i komentari o sječi drveća koje je navodno odobreno od strane Opštine Berane u ulici 29. novembra i da se u neprimjerenim komentarima od strane više lica pominju osobe koje sa sječom ovog drveća nemaju nikakve veze smatram da u ime lokalne uprave koju kolege i ja reprezentujemo građanima treba pojasniti o čemu se u stvari radi i da  Opština Berane ne samo da nije dozvolila sječu drveća, nego je i pokušala da je spriječi i sankcionisala je izvršitelje ovog djela. Dakle ne radi se ni o kakvoj malverzaciji kako se može zaključiti iz zlonamjernih komentara.

Pomenuta parcela na kojoj je trenutno u fazi izgradnja zgrada, bila je jedna od tri urbanističke parcele prodata od strane Opštine Berane preduzeću „Tehnostar“ 25.03.2009. godine, Ugovor o prodaji potpisan je od strane direktora preduzeća Tehnostar  i tadašnjeg predsjednika opštine Berane Vuke Golubovića (ugovor br. 031-553). Interesantna je činjenica da je prodaja parcele izvršena samo tri dana prije stupanja na snagu novog Zakona o državnoj imovini, po kojem bi ovakva transakcija bila gotovo nemoguća. Ova i ovakva prodaja je kasnije bila predmet brojnih suđenja i parnica.

Preduzeće Tehnostar vrši prodaju pomenute parcele sadašnjim vlasnicima Vasu i Vladanu Rudanoviću koji su na pomenutoj parceli počeli izgradnju stambene zgrade sa podzemnom garažom.

Kako smo dobili obavještenje, a i što možete vidjeti u prilogu, pomenuto drveće nalazi se na urbanističkoj parceli u vlasništvu ovih lica, a Opština Berane od njih je dobila obavještenje da drveće ometa građevinske radove i da traže njegovo uklanjanje, na šta im je odgovoreno da to ne rade.

I ako smo zabranili uklanjanje stabala investitor je priložio pismeno obrazloženje i nacrt geometra i izvršio uklanjanje tri stabla od traženih pet. Komunalna policija je odmah izašla na teren i izrečene su dvije kazne zbog sječe stabala pod brojem 001.376.024.8 i 001.376.083.2, koje se sada nalaze na sudskom odlučivanju, a u koje se može izvršiti uvid u kancelarijama Komunalne policije.

Postavlja se ipak pitanje ko je i kako prodao opštinsku imovinu i kako je dozvoljeno da drvored stabala bude uknjižen na kupca. Ovo je samo jedna u nizu nelogičnosti koje je opštinska vlast iz perioda 2006-2014 ostavila kao posledicu svoje neodgovorne vladavine.

Opština Berane je i sada, kao što će i ubuduće biti transparentna da svojim građanima pruži prave informacije na pravi način i građani joj se mogu u svakom trenutku obratiti“, stoji u saopštenju za javnost menadžera Opštine Vladimira Đakovića.