Општина Беране је започела реализацију пројекта ECONNECTING као дио Мреже градова Европе (Италија, Словенија, Мађарска, Грчка, Португал, Шпанија, Естонија и Ирска). Пројекат се финансира од стране Европске Уније у оквиру URBACT IV програма. До децембра 2025.године наша општина ће у оквиру ECONNECTING мреже сарађивати и размјењивати искуства са градовима ЕУ по питању урбане мобилности.

У оквиру пројекта “ECONNECTINGGreen civic decisions for proximity territories“, Општину Беране је јуче посјетио господин Роланд Кребс – водећи експерт за област урбане мобилности.  У оквиру посјете одржан је састанак са потпредсједником општине Дамјаном Ћулафићем и радионица са главним градским архитектом- Соњом Вуковић и осталим представницима општинских секретаријата. На радионици се дискутовало о изазовима општине по питању мобилности, проблемима са којима се суочавамо и циљевима које желимо да постигнемо.

Пројекат има за циљ да допринесе побољшању планирања и спровођења интегрисаних урбаних политика. Сарадња и дијалог између градова и њихове околине је од суштинско значаја за интегрисано планирање и спровођење одрживих урбаних политика. Пројекат „Еколошко повезивање“ фокусира се на стварању Зелене заједнице и тежњи за континуираним повратним информацијама урбано-рурално, промовише интегрисано планирање и повећану сарадњу између градова и њиховог окружења, као и потражњу за мобилношћу. Ефикасано и одрживо управљање урбаним простором омогућава боље коришћење ресурса, док управљање потражњом за мобилношћу помаже у смањењу броја аутомобилске зависности и промовисање одрживијих видова транспорта. Кроз размјену искустава и знања, градови могу учити једни од других и развијати иновативне стратегије за решавање заједничких изазова у области мобилности и заштити животне средине.

Као дио ове ECONNECTING мреже, Општина Беране настоји да повећа свијест грађана о утицају њихових избора мобилности на животну средину и да подстакне усвајање одрживије транспортне праксе. Акције зелене транзиције интегрисане су у рад мреже кроз развој и имплементацију акционих планова, који укључују иновативне мјере одрживе мобилности, као што је подстицање коришц́ења јавног превоза, промоција бициклизам и унапређење пешачке инфраструктуре и интеграцију паметних транспортних решења за побољшање проходности у градовима.