Sama riječ „Berane“ vuče porijeklo od proto-slovenske riječi baranъ – ovan. Po oslobođenju od Turaka, 6 oktobra 1912. godine, Berane ulazi u sastav Crne Gore i dobija državne, kulturne i ostale razvojne funkcije. Od 21. jula 1949. do marta 1992. godine nazivalo se Ivangrad, po narodnom heroju i revolucionaru, Ivanu Milutinoviću.