Ministarstvo kulture Crne Gore je po osnovu Programa zaštite i očuvanja kulturne baštine za 2017.godinu, odobrilo JU Centar za kulturu sredstva za realizaciju dva projekta: „Nabavka savremene računarske opreme“ i „Stručno usavršavanje bibliotekara i knjižničara“.

U prethodnom periodu realizovali  smo oba projekta. Dvije  biblitekarke su dobile licencu za uzajamnu katalogizaciju, odnosno privilegiju za kreiranje bibliografskih zapisa za monografske publikacije a knjižničar je završio kurs na kojem je osposobljen, da iz uzajamne baze podataka preuzima i dopunjuje zapise.

Što se drugog projekta tiče, izvršene je nabavka 3 računara, jednog lap-topa i jednog štampača.

Kupovina savremene računarske opreme i stručno osposobljavanje bibliotečkih radnika, značajno je zbog elektronske obrade publikacija, što podrazumijeve podizanje nivoa bibliotečkih usluga i dostupnost knjižnog fonda svim kategorijama stanovništva.

Narodna biblioteka je jedna od prvih članica  COBISS sistema Crne Gore.