Министарство културе Црне Горе је по основу Програма заштите и очувања културне баштине за 2017.годину, одобрило ЈУ Центар за културу средства за реализацију два пројекта: „Набавка савремене рачунарске опреме“ и „Стручно усавршавање библиотекара и књижничара“.

У претходном периоду реализовали  смо оба пројекта. Двије  библитекарке су добиле лиценцу за узајамну каталогизацију, односно привилегију за креирање библиографских записа за монографске публикације а књижничар је завршио курс на којем је оспособљен, да из узајамне базе података преузима и допуњује записе.

Што се другог пројекта тиче, извршене је набавка 3 рачунара, једног лап-топа и једног штампача.

Куповина савремене рачунарске опреме и стручно оспособљавање библиотечких радника, значајно је због електронске обраде публикација, што подразумијеве подизање нивоа библиотечких услуга и доступност књижног фонда свим категоријама становништва.

Народна библиотека је једна од првих чланица  COBISS система Црне Горе.