Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, NVO „Inviktus“ u saradnji sa Opštinom Berane organizovala je okrugli sto na temu  „Položaj osoba sa invaliditetom u našoj opštini“ .

Nakon uvodnog obraćanja Sretena Lekića iz NVO „Inviktus“, panelisti su govorili o prisutnim barijerama sa kojima se OSI suočavaju, kao i načinima na koji se one mogu  prevazići.

Prema riječima predsjednika opštine Dragoslava Šćekića obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom  od velikog je značaja: ,,Radujem se što će Okrugli sto donijeti zaključke i pokrenuti inicijative u pravcu poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom“- istakao je predsjednik Šćekić.

Potpredsjednik opštine dr Zoran Marsenić je  kao dobre primjere konkretnog uklanjanja barijera i inkluzije  naveo izgradnju pristupne rampe za OSI u zgradi Opštine Berane, kao i zapošljavanje OSI u institucijama lokalne samouprave.

Marijeta Mojašević iz Kancelarije za mlade je predstavila prezentaciju o pristupačnosti javnih objekata na teritoriji Berana, a  psiholog Ana Golubović – Popović je iz svog ugla  govorila o izazovima sa kojima se OSI suočavaju.

Zaključeno je da je u poslednje vrijeme u Beranama urađen značajan broj aktivnosti na unapređenju položaja OSI i uklanjanju barijera, ali i da je neopohodno uložiti još napora i nastaviti sa ovim aktivnostima kako bi OSI u Beranama imale kvalitetniji život. Učesnici su istakli neophodnost uključivanja svih institucija kako lokalnih, tako i državnih kako bi se došlo do kvalitetnih rezultata.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, predstavnici NVO koji se bave pitanjima OSI, kao i osobe za invaliditetom zaposlene u Opštini Berane.

print