На основу члана 87 Закона о спорту ( „Сл. лист ЦГ, бр.36/11 И 36/13“), члана 11 Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта (,,Сл.лист ЦГ – општински прописи бр. 49/015“), члана 5 став 3 Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама бр. 20-680-277 од 25.03.2016.године и бр. 20-680-704 од 03.08.2016. године, а у складу са Буџетом општине Беране за 2016. годину, Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО општине Беране расписује

ОГЛАС
за суфинансирање програма рада спортских организација за 2016. годину

Предмет Огласа је расподјела финансијских средстава за суфинансирање Програма рада спортских организација, из Буџета општине Беране. Средства предвиђена Буџетом општине Беране за 2016. годину биће расподијељена у складу са Одлуком о финансирању и суфинансирању спорта у Општини Беране и поступајући по Правилнику о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама.
Ближи критеријуми за додјелу средстава спортским организацијама према Одлуци о финансирању и суфинансирању спорта ( „Сл.лист ЦГ – општински прописи“ бр. 49/15) су:
• категорија спортова;
• традиција постојање клуба;
• масовност;
• школа спортова;
• ранг и степен такмичења;
• успјеси такмичарских селекција у претходном такмичарском периоду;
• Олимпијски спорт.

Пуни текст огласа, као и обрасци за пријаву су у прилогу:

Обрасци за пријаву спорт 2016

Оглас за суфинансирање спортских организација