U okviru projekta „Zelena ostrva“, u Beranama je održano prekogranično predavanje o nacionalnom i EU zakonodavstvu u vezi sa životnom sredinom i otpadom.

Predavanje je bilo organizovano za zaposlene u lokalnim samoupravama, Komunalnim preduzećima, Komunalnim  policijama iz opština Berane i Malesi e Madhe (Albanija). Pomenuto predavanje imalo je za cilj razmjenu iskustava između ove dvije opštine, a učesnici i projektni tim  su imala priliku da unaprijede znanje iz ove oblasti. Takođe, predstavljene su i najbolje prakse i standardi zaposlenima i institucijama koje su na različitim nivoima zadužene za prikupljanje otpada na svojim teritorijama.

Projekat „Zelena ostrva“ finansiran je od strane Evropske unije u okviru programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija.