Prve javne konsultacije za upoznavanje sa nacrtom Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016. – 2020. godine održane su u Beranama, u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Privrednom komorom Crne Gore. Na javne konsultacije pozvani su predstavnici opštinski službi i sekretarijata, kao i preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Berane.

Svetomir Aković, sekretar opštinskog Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj pozdravio je prisutne na samom početku i rekao da aktivno učešće predstavnika lokalne uprave u javnim konsultacijama doprinijeće da se zahtjevi i ciljevi ove strategije uspješno ispune i implementiraju na pravi način.

Sandra Škatarić, presjedavajuća Radne grupe za izradu nacrta Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016. – 2020. godine, naglasila je da javne nabavke imaju značajno mjesto u okviru Poglavlja 5 pregovora o članstvu u EU.

„Radna grupa je aktivno radila na pripremi ovog strateškog dokumenta, te su svi članovi dali svoj doprinos u okviru ministarstava, odnosno institucija iz kojih dolaze. Ovaj dokument je od velike važnosti za Evropsku komisiju zbog praćenja napretka sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, kazala je ona i dodala da je potrebno da dok je zakon u fazi nacrta u njegovu izradu uključe svi zainteresovani.  U nastavku je predstavila sadržinu nacrta pomenutog strateškog dokumenta.

Važno je upoznati crnogorsku javnost o donošenju odluka po pitanju javnih nabavki, smatra Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a.

„U slučaju ove Strategije ovo je prvi od četiri predviđena ovakva skupa na ovu temu. Cilj je da se domaća javnost informiše o reformama u ovoj oblasti koje su predviđene u narednoj godini, počevši od pravnog okvira, a potom i o ostalim izmjenama“, rekao je Maraš i pozvao sve zainteresovane strane da se uključe u vidu davanja komentara, predloga i eventualnih sugestija.

akcioni_plan

final_strategija_08.11.15_

print