На четрнаестој сједници Скупштине општине Беране, одржаној 29.06.2021.године, разматране су и усвојене сљедеће одлуке:

 1. Завршни рачуна буџета Општине Беране за 2020. годину;
 2. Одлуку о давању гаранција;
 3. Одлуку о мјесним заједницама;
 4. Одлуку о усвајању Стратегије запошљавања 2021-2025;
 5. Одлуку о накнади за урбану санацију;
 6. Одлуку о измјенама Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица;
 7. Одлуку о пословним зонама;
 8. Одлуку о давању сагласности на Уговор о повјеравању обављања 

комуналних дјелатности и коришћења комуналне инфраструктуре и других 

средстава у својини општине Беране;

 • Одлуку о измјени и допуни Статута ДОО “Агенција за изградњу и

развој Беране“ Беране;

 1. Одлуку о усвајању Програма рада са финансијским планом ДОО“Паркинг     сервис“ Беране за 2021. годину;

Гласовима већине одборника са дневног реда повучена је тачка  Информација о шумарству за 2020. годину Управе за шума – ПЈ Беране;

Поред усвојених одлука, Скупштина је разматрала и усвојила сљедеће извјештаје:

 • Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2020. годину;
 • Извјештај о раду и финансијско пословање Друштва за 2020. годину ДОО“Комунално“ Беране;
 • Извјештај о пословању у 2020. годину ДОО “Водовод и канализација“ Беране;
 • Извјештај о раду ДОО“Паркинг сервис“ Беране за 2020. годину

Супштина је разматрала и већином гласова  није усвојила сљедеће Информације:

На крају засиједања, поводом  тачке Избори и именовања, Скупштина је констатовала и донијела:

 • Одлуку о престанку мандата члановима Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација;
 • Одлуку о престанку мандата предсједници Етичке комисије за изабране представнике и функционере;
 • Рјешење о престанку мандата предсједнику Савјета ЈУ “Центар за културу“ Беране;

Под истом тачком Скупштина је донијела:

 • Одлуку о избору чланова Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација;
 • Одлуку о престанку мандата предсједници Етичке комисије за изабране представнике и функционере;
 • Рјешење о именовању предсједника Савјета ЈУ “Центар за културу“ Беране;

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ