На сједници СО- е Беране,  одржаној 28. и 29. Децембра 2015. године  разматрано је 20 тачака дневног реда. Скупштина је донијела  14 одлука: Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Беране за 2015. годину, Одлуку о Буџету општине Беране за 2016. годину, Одлуку о ближим критеријумима за коришћење текуће и сталне буџетске резерве ,  Одлуку о одређивању назива улица на територији општине Беране, Одлуку о комуналном реду, Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Беране, Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији општине Беране, Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о постављању,  односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији општине Беране, Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о ауто – такси превозу, одлуку о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране, Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о организовању ЈУ „Полимски музеј“, Одлуку о усвајању Локалног плана заштите животне средине 2015 – 2019, Одлуку о финансирању и суфинансирању спорта  и Одлуку о преузимању запослених услед територијалне промјене.

Скупштина је усвојила Програм рада и Финансијски  план ДОО „Паркинг сервис“ Беране, Информацију о стању животне средине у општини Беране за 2014. годину, Информацију о стању у пољопривреди општине Беране са предлогом мјера.

 Пред одборницима локалног Парламента по први пут нашла се и Информација о раду инспекција Управе за инспекцијске послове на подручју општине Беране (за период јануар – новембар 2015. године), коју је Скупштина већином гласова усвојила.

Кроз Тачку избори и именовања Скупштина је за извршног  директора ДОО „Бенерго“ Беране именовала Радомира Михајловића, а за извршног директора ДОО „Агенција за изградњу и развој Беране“ именован је Миро Вешовић.

Током дводневног засиједања, одборници су током расправе највише интересовања показали за Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Беране за 2015. годину, Одлуку о Буџету општине Беране за 2016. годину, Одлуку о комуналном реду и Програм рада и Финансијски  план ДОО „Паркинг сервис“ Беране.

У расправи су поред одборника и извјестиоца материјала,  учествовали и потпредсједници Општине, Свето Митровић и Драгутин Јоксимовић.