U organizaciji Srpskog pokreta „Njegoš“ i JU „Centar za kulturu“ Berane sinoć je u sali ove ustanove održana javna tribina pod nazivom „Neka bude borba neprestana“. Tribini su prisustvovali predsjednik opštine Dragoslav Šćekić i predsjednik SO Berane Novica Obradović.

Održana tribina "Neka bude borba neprestana"

Srpski pokret „Njegoš“, osnovan je 2019. godine sa dva osnovna cilja: prvo, da duhovno, kulturno i materijalno osnažuje srpsko etničko biće Crne Gore, odnosno da jača njegovu sigurnost i samopouzdanje u odbrani i očuvanju sopstvenog identiteta i drugo, da doprinese razvijanju i učvršćivanju, u savremenom kulturnom i društvenom konteksu, srpske samosvijesti, kao i uspostavljanju narodnog jedinstva u Crnoj Gori, na osnovama djela Petra II Petrovića Njegoša.

Održana tribina "Neka bude borba neprestana"

Sve ovo što se dešava, a posebno u pogledu poništavanja i zatiranja srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta, daje za pravo da se smatra da je i Njegoševa riječ, kojom je naslovljena  tribina, „Neka bude borba neprestana“, i dan danas aktuelna, kao i onda kada je izgovorena„, rečeno je na tribini na kojoj su govorili Jugoslav Blagojević, Milutin Mićović, Veselin Matović, Milica Bakrač, Darko Jovović i Damjan Ćulafić.

Nakon završetka tribine organizovano je potpisivanje pristupnice Pokretu.   

Od broja potpisanih pristupnica zavisiće i formiranje posebnog odbora Pokreta u Beranama.

print