На сједници Скупштине општине Беране по хитном поступку, одржаној 02.02.2022.године, разматрана је  и донесена Одлука о  утврђивану броја одборника у Скупштини општине Беране

            У оквиру тачке Избори и именовања, Скупштина је за предсједника Етичке комисије за изабране представнике  и  функционере, изабрала Милића Јоксимовића, дипл.инг. из Берана. Скупштина није прихватила  предлог за замјену члана ОИК-а.

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ