У Галерији Полимског музеја одржана је промоција књиге „Географске одлике и културно – историјско наслеђе Горњег Полимља“ аутора Дејана Голубовића и Драгана Бубање, професора Гимназије „Панто Малишић“.

Одржана промоција књиге професора беранске гимназије

У присуству великог броја гостију, међу којима су били предсједници општине и Скупштине – Драгослав Шћекић и Новица Обрадовић, на промоцији је говорила Виолета Фолић, директорица Полимског музеја. У својству рецезента књиге, казала је да простор Горњег Полимља представља интересантно подручје са физичко – географског аспекта и да је као такво било је предмет проучавања различитих научника.

Одржана промоција књиге професора беранске гимназије

„Полазећи од имена и области проучавања својих претходника, аутори се базирају на основне податке који пружају основну слику о овом крају. У оквиру географских података износе се подаци везани за сам положај Горњег Полимља, име, границе и области простирања, затим се представљају геоморфолошке, климатске и хидролошке одлике овог простора, са релевантним и исцрпним подацима који читаоцу приближавају овај простор“ , навела је Фолић.

Одржана промоција књиге професора беранске гимназије

У наставку су о књизи говорили Ђоко Раичевић, магистар географије и Дамјан Ћулафић, уредник часописа „Токови“.

Књига „Географске одлике и културно – историјско наслеђе Горњег Полимља“ изашла је недавно из штампе као заједничко издање установа Полимски музеј и Центар за културу.