U organizaciji Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Opštine Berane i JU ,, Polimski muzej “ održana je promocija knjiga autora Gojka Kneževića – ,,Neobični među nama“ , ,,Ljudi pomena vrijedni“ i ,,Susreti i riječi“, koje je tokom prethodne godine objavila Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori u saradnji sa Narodnom bibliotekom Velika i Institutom za srpsku kulturu iz Nikšića. Pored autora, o knjigama su govorili i doc. dr Budimir Aleksić, Darko Jovović i Damjan Ćulafić.

Gojko Knežević je skoro čitav radni vijek proveo u „Pobjedi“, a objavljivao je i u časopisima časopisu „Stvaranje“, „Univerzitetska riječ“, „Omladinski pokret“, reviji „Ovdje“, nedjeljnicima „Komunist“, „Privredni pregled“ i „Ilustrovana politika“, vojnim listovima „Front“ i „Narodna armija“. Dobio je i dvije nagrade Udruženja novinara Crne Gore – godišnju za 2002. i Nagradu za životno djelo, 2013.

Program je vodila Ivana Stijović.