Ministarstvo kulture – Desk za Kreativnu Evropu Crne Gore organizovao je danas Info dan „Programi EU Kreativna Evropa i Evropa za građane“ u Skupštinskoj sali Opštine Berane. Učešće su uzeli predstavnici institucija, organizacija kulture i NVO iz Berana koji namjeravaju da apliciraju na predstojećem, ili nekom od budućih poziva ovih konkursa.

Cilj Info dana je bio da se pruži podrška i poboljša kvalitet aplikacija, kao i da se jačaju programsko – organizacioni kapaciteti institucija i organizacija kulture u Crnoj Gori. Tokom prezentacije je bilo riječi o opštim uslovima i prioritetima konkursa programa EU Kreativna Evropa i Evropa za građane. Predstavljeni su primjeri projekata koji se uspješno sprovode u Evropi uz podršku ovog fonda.

print