На Деветој редовној сједници Скупштине општине Беране, одржаној 25. јуна 2015. године, усвојен је дневни ред од 24 тачке.

Прије преласка на утврђивање дневног реда скинуте су 3 тачке у предлогу: Информација о расподјели средстава за пројекте НВО за 2014. годину, Предлог одлуке о давању у закуп пословног простора и Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута ЈУ ‘Полимски музеј“ Беране.

Скупштина је донијела 18 одлука.

Посебно интересовање одборници су, кроз дискусије, исказали за:

Одлуку о проглашењу предсједника Републике Србије за почасног грађанина Општине Беране. Одлука је једногласно донешена на предлог 18 одборника владајуће коалиције “Здраво Беране“ коју чине СНП и ДФ. Повељу почасног грађанина Општине Беране, предсједнику Републике Србије Томиславу Николићу, уручиће предсједник Општине Беране, на Свечаној сједници Скупштине.

Скупштина је донијела и Завршни рачун буџета Општине Беране за 2014. годину. Везано за Завршни рачун чула су се опречна мишљења одборника. Скупштина је већином гласова донијела Завршни рачун.

Једногласно је донешена Одлука о потврђивању уговора о репрогаму пореског дуга Општине Беране, који се односи на дуг Општине и јавних предузећа и установа, чији је оснивач Општина, као и других субјеката, чији је Општина оснивач или већински власник.

Већином гласова Скупштина је донијела и Одлуку о оснивању ДОО’’Агенција за изградњу и развој Беране’’-Беране и Одлуку о оснивању ДОО „Бенерго“ Беране.

Доношењем Одлуке  оснивњу ДОО Агенције за изградњу и развој Беране, стварају се услови да се Агенција за инвестиције и развој, која је до сада функционисала у оквиру органа локалне управе као посебна служба, трансформише у ДОО “Агенција за изградњу и развој Беране“,  а све у циљу проширивања дјелатности којима ће се бавити Агенција за изградњу и развој Берана, а прије свега стварањем услова да се при Агенцији формира Биро,  који ће се бавити израдом пројектне документације.

Поводом ове тачке, одборник Велимир Ђуришић је предложио да се формира вишестраначка Комисија за преиспитивање законитости рада Агенције за инвестиције и развој Берана, за период од 2006. до марта 2014. Године, који је Скупштина већином гласова прихватила.

Одлуком о оснивању ДОО ’’Бенерго’’ Беране – Општина Беране је препознала могућност искоришћавања природних ресурса и одлучила да предложи одборницима Скупштине,  да донесу одлуку о формирању посебног привредног друштва за коришћење обновљивих извора енергије.

Скупштина је такође, донијела Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о начину привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља људи и Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима.

На истој сједници донешен је и Програм подизања спомен обиљежја у општини Беране за 2014. годину и Једногодишњи програм уређења простора за 2015. годину.

Усвојени су и Извјештај о реализацији Стратешког плана развоја општине Беране за 2014. годину, и изјвештаји и програми рада ДОО ’’Водовод и канализација’’, ДОО ’’Комунално’’ и ДОО ’’Спортски центар’’, као и Општински план за заштиту и спашавање од пожара.

Од информација које су доставили државни органи, Скупштина је једногласно прихватила Информацију о раду Електродистрибуције Беране за 2014. годину, већином  гласова Информацију о стању безбједности и јавном реду и миру у општини Беране за 2014. годину, а  није прихватила Извјештај о раду Бироа рада Беране за 2014. годину.

У оквиру тачке Избори и именовања поред појединачних рјешења, Скупштина је донијела Одлуку о именовању Савјета Радио Берана у саставу: Дејан Мартиновић, Милутин Мићовић, Небојша Бабовић, Маја Гаровић и Маја Делетић.

У току сједнице, поводом доношења Одлуке о проглашењу предсједника Републике Србије за почасног грађанина Општине Беране, предсједник Скупштине је прочитао писмо захвалности предсједника Републике Србије, Томислава Николића, предсједнику Скупштине општине Беране, Горану Киковићу.