Јуче, 4.априла, у просторима Министарства унутрашњих послова у Подгорици одржана је друга по реду сједница Арбитражне комисије за подјелу имовине између општина Беране и Петњица.  Сједници су присуствовали предсједник Општине Беране Драгослав Шћекић и потредсједник Раде Кљајић.

На сједници, којом је предсједавао предсједник Комисије проф. др  Ђорђије Ракочевић, а сходно закључцима са претходне сједнице која је одржана 22.марта текуће године у просторијама Општине Беране,  достављени су материјали према закључцима са претходне сједнице неопходни за наставак рада Комисије и о истим се на сједници дискутовало. Како је на претходном састанку договорено  да се као дан подјеле узме 31.12.2013. године, од стране једне и друге општине достављени су материјали који пружају увид у стање новчаних средстава, покретне и непокретне имовине и обавеза Општине Беране на тај дан. Општине су поред тога биле дужне да се изјасне о ставу за преузимање 19 радника који су запослени у општини Беране и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина а који по територијалном принципу послове и радне задатке обављају на подручју Општине Петњица.

На сједници је закључено следеће:

  • Један од кључева за расподјелу средстава, имовине и обавеза Општине Беране би био учешће радника који по територијалном принципу припадају општини Петњица у укупном броју радника запослених у Општини Беране закључно са 31.12.2013.године;
  • Да се ради потпунијег увида у намјенском коришћењу средстава по свим кредитним партијама идентификује дио средстава који се односе на територију данашње општине Петњица;
  • Да се исказане обавезе Општине Беране са 31.12.2013. године рашчлане на обавезе које територијално припадају данашњој општини Петњица. Ријеч је о обавезама према добављачима које су евидентиране у књиговодству Општине Беране, јавним установама Општине, обавезе евидентиране у Д.О.О. ,,Агениција за изградњу и развој“ Беране, грађевинске радове, изградња и насипање путева из 2013.године.
  • Обавезује се Општина Беране да достави попис путничких возила, закључно са 31.12.2013. године, за наредну сједницу Арбитражне комисије.

Сједници су присуствовали чланови Комисије: проф.др Ђорђије Ракочевић –предсједник, Драгослав Шћекић –предсједник Општине Беране, члан, Самир Аговић –предсједник Општине Петњица, члан, Раде Кљајић – потпредсједник Општине Беране, члан, Аднан Муховић – предсједник СО Петњица, члан, Снежана Мугоша– начелница Дирекције у Министарству финансија, члан, Рамиза Ђечевић – начелник –виши унутрашњи ревизор у МУП-у, члан, Сенад Црновршанин –Министарсво унутрашњих послова.

Одсутни чланови Комисије: Блажо Шарановић –директор Управе за имовину, члан, Миланка Отовић –начелница Дирекције у Министарству финансија, члан.