Десета редовна сједница Скупштине општине Беране на којој је разматрано 20 тачака Дневног реда,  одржана је 20. и  21. октобра 2015. године.

Првог дана засиједања, Скупштина је већином гласова прихватила Извјештај о раду Комисије за преиспитивање законитости поступка расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике и донијела:  Одлуку о кредитном задуживању Општине Беране уз државну гаранцију, Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о задуживању Општине Беране ради  рефинансирања дугова, Одлуку о доношењу Детаљног урбанистичког плана ’’Десна  обала Лима’’,  Одлуку  о доношењу Детаљног урбанистичког плана ’’Острови’’, Одлуку о доношењу Детаљног урбанистичког плана ’’Бистрица’’ и Одлуку о доношењу Плана о постављању привремених објеката на територији општине Беране.

Током вишесатне расправе, највише интересовања и полемика одборника и других учесника у расправи, изазвао је Извјештај о раду Комисије за преиспитивање законитости поступка расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике, који је Скупштини након 5 мјесеци рада, поднијела на разматрање парламентарна Комисија,  чији је задатак био да увидом у документацију преиспита да ли је у поступку расподјеле станова  било неправилности, односно да ли је у потпуности испоштована законска процедура. Одлуком о кредитном задуживању Општине Беране уз државну гаранцију, Општина Беране задужује се код „Societe generale banka Montenegro“ АД Подгорица, узимањем дугорочног кредита у износу до 5.200.000,00 евра, са каматном стопом од 3,40 % + 3М Еурибор, максимално до 4,20% , без грејс периода, са роком отплате од 8 година.

Током другог дана засиједања Скупштина је  донијела: Одлуку о давању сагласности на цјеновник услуга Друштва са ограниченом  одговорношћу “Паркинг сервис“Беране, Одлуку о тражењу партнера за оснивање привредног друштва, Одлуку о продаји покретне имовине, Одлуку о братимљењу Општине Беране са Општином Старо Нагоричане, Статут Друштва са ограниченом одговорношћу “Агенција за изградњу и  развој Беране“ Беране, Статут Друштва са ограниченом одговорношћу “Бенерго“ Беране,  Локални план активности за постизање родне равноправности у општини Беране за 2015-2017. годину, Одлуку о доношењу Локалног плана активности за постизање родне равноправности у Општини Беране за период 2015-2017. године, Одлуку о измјенама Одлуке о именовању пројектног менаџера за предлог Пројекта који се финансира из фонда IPA 2011 којим управља Делегација Европске уније у Црној Гори, Одлуку о насељима и границама подручја насеља на територији општине Беране и Елаборат о одређивању граница подручја градских, приградских и сеоских насеља на територији општине Беране, Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2014. годину са Програмом рада и Финансијским планом за 2015. годину и Извјештај о раду Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама у 2014. години.

У оквиру Тачке Избор и именовања Скупштина ја донијела: Одлуку о избору Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике, Рјешење о формирању Комисије за преиспитивање законитости рада Агенције за инвестиције и развој Берана за период од 25.09.2006 – 24.09.2014. године, Одлуку о разрјешењу предсједника ОИК Беране,  Одлуку о именовању предсједника ОИК Беране и Рјешење о именовању предсједника Савјета за сарадњу са НВО.

У расправи су поред одборника учествовали и  предсједник Општине Драгослав Шћекић, потпредсједник Општине Драгутин Јоксимовић, в.д.  директор ДОО “Комунално Саво Вучетић  и др.