У Подгорици је 30. октобра  2015. године у хотелу „Подгорица“  у оквиру заједничког пројекта ОЕБС-а и Заједнице општина, одржан  једнодневни тренинг  за етичке комисије за изабране представнике и функционере.  На тренинг су позвани: предсједници етичких комисија, секретари Скупштина и службеници задужени за стручне послове за етичке комисије. Испред општине Беране, учешће у тренингу су узели: предсједник Етичке комисије за изабране представнике и функционере Светислав Стијовић, секретарка Скупштине Јасмина Ђукић и савјетник у Служби Скупштине, задужен за стручне послове етичке комисије у општини Беране, Милета Шекуларац.

Тема тренинга је била „Вођење поступка пред Етичком комисијом за изабране представнике и функционереу локалној самоуправи“ са циљем пружања помоћи јединицама локалне самоуправе у остваривању улоге и задатака основаних етичких комисија у примјени донијетих етичких кодекса. Предавачи тренинга су биле консултанти Заједнице општина Црне Горе и Европске уније Љубинка Радуловић и Јованка Лаличић.

На крају су усвојени заједнички закључци, који се између осталог односе и на измјене и допуне одређених чланова важећих одлука о етичким комисијама за изабране представнике и функционере.