Потпредсједник Општине Раде Кљајић, Предсједник Скупштине Горан Киковић и директор Агенције за инвестиције и развој Миро Вешовић разговарали су са представницима  Управе за шуме и Мјесних заједница и дрвопрерађивачима са подручја општине Беране о проблемима око продужења концесија за сјечу шума у 2015. години од стране Министарства пољопривреде и руралног развоја у газдинским јединицама ,,Калударско- дапсићка ријека“ и ,,Скривена“, као и о проблемима око санације локалних и некатегорисаних путева од стране концесионара.

На састанку који је јуче одржан у Општини Беране закључено је следеће:

  1. Да се организује састанак у Беранама на којем би учествовали представници Министарства пољопривреде и руралног развоја-Директората за шумарство, ловство и дрвну индустрију, Општине Беране, Управе за шуме, дрвопрерађивача и концесионара са подручја Општине Беране, ради превазилажења постојећих проблема у вези концесионог коришћења шума на подручју Општине Беране.
  2. Да се формира комисија који би чинили представници Министарства пољопривреде и руралног развоја-Директората за шумарство, ловство и дрвну индустрију, Управе за шуме, Општине Беране, Мјесних заједница Доња Ржаница, Калудра, Загорје и Будимља и концесионара, како би се утврдило стање путне инфраструктуре која је коришћена од стране концесионара.
  3. Да се затражи од Министарства пољопривреде и руралног развоја-Директората за шумарство, ловство и дрвну индустрију да концесионари путеве и мостове које су девастирали врате у пређашње стање, како би локално становништво имало приступ катунима на подручју планине Цмиљевице, Мургаша и Калударских капа.
  4. Да се испитатају околности под којима је продужен Уговор о концесији за Газдинске јединице ,,Калударско-дапсићка ријека“ и ,,Скривена“ за 2015. годину.
  5. Да се прибаве информације од Министарства пољопривреде и руралног развоја-Директората за шумарство, ловство и дрвну индустрију и Управе Царина-ПЈ Беране о условима за извоз и количини извезене прерађене дрвне грађе и трупаца са подручја Општине Беране у 2014. и 2015. години.