Састанак на тему квалитета ваздуха у општини Беране је одржан 16. фебруара 2016. године, у просторијама локалне самоуправе, на иницијативу Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине.

Састанку су, поред представника Секретаријата, Данка Оровића, Рите Барјактаровић и Зорана Весковића, и Ане Секулић, из Службе предсједника, присуствовале представнице Министарства одрживог развоја и туризма, односно Директората за животну средину, Оливера Кујунџић и Милена Спичановић, као и Гордана Ђукановић, из Агенције за заштиту животне средине.

Представнице Министарства и Агенције су упознале присутне са пројектом који се финансира из средстава Европске уније, који за циљ има израду Студије о репозиционирању државне мреже мјерних мјеста за праћење квалитета ваздуха, а којом ће се преиспитати квалитет ваздуха у зонама дефинисаним том мрежом, као и локације мјерних мјеста. Пројектом је планирана и набавка две нове станице којима ће се пратити квалитет ваздуха, и које ће бити постављене на локацијама за које се утврди потреба вршења мониторинга ваздуха.

Наглашено је да је за очекивати да ће једна од тих станица бити постављена у некој од општина сјевероистока Црну Горе.

На састанку је указано на податке који долазе из градова у којима се врши мониторинг квалитета ваздуха и који указују на чињеницу да утицај индивидуалних ложишта и саобраћаја у зимском периоду, али и појединих привредних субјеката, уз комбинацију климатских и географских услова, може бити негативан по здравље становништва.

Стога, закључено је да ће Општина Беране наставити сарадњу са релевантним државним институцијама, првенствено Министарством одрживог развоја и туризма и Агенцијом за заштиту животне средине у циљу дефинисања активности и мјера којима ће се идентификовати квалитет ваздуха у Беранама, као и радити на побољшању истог.