U prostorijama Opštine Berane održan je sastanak predstavnika lokalne uprave sa Aleksandrom Golubović, načelnicom Odsjeka za promociju projekata javno-privatnog partnerstva i vođenja registra Agencije za investicije Crne Gore na temu primjene Zakona o javno – privatnom partnerstvu.

Sastanak je održan u  cilju jačanja saradnje Agencije za investicije Crne Gore sa javnim naručiocima i drugim nadležnim organima na poslovima promocije javno-privatnog partnerstva, s namjerom podizanja administrativnog kapaciteta javnih tijela – naručioca projekata.

Na predmetnom  sastanku predstavnica Agencije  predstavila je nadležnosti koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnersvu, kao i pružila pojašnjenja na sva otvorena pitanja od strane predstavnika Opštine Berane. Predstavnica Agencije ukratko je izložila set koraka koji se primjenjuju prilikom primjene modela ugovornog odnosa putem javno-privatnog partnerstva.

Na sastanku predloženo je da se u dogledno vrijeme organizuje prezentacija pomenutog Zakona, odnosno povoljnosti i obaveza koje Zakon pruža, a koja će okupiti veći broj zainteresovanih lica.

Sastanku su ispred lokalne uprave prisustvovali Darko Stojanović, savjetnik za evropske integracije u Službi predsjednika, Vladimir Đaković, menadžer Opštine, Dalibor Kastratović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj,  Ranko Đukić, direktor Direkcije za imovinu i Ivana Milošević, savjetnica u Službi predsjednika Opštine.