„Evropski fondovi i njihovo uspješno korišćenje pružaju veliku mogućnost za razvoj lokalnih uprava“, kazao je menadžer Opštine Vladimir Đaković, navodeći deset i više projekata koje je Opština Berane uspješno sprovela i trenutno sprovodi u saradnji sa Evropskom unijom, za šta je i dobila nagradu 2017. godine.

teskt

U Beranama je, u organizaciji NVO „Sjeverna zemlja“, kroz projekat „Kada znaš, možeš lako do EU“, održan okrugli sto posvećen EU integracijama, za predstavnike lokalnih samouprava, NVO i medija.
Učesnike Okruglog stola su pozdravili direktor Sjeverne zemlje, Marinko Barjaktarović i menadžer, Đaković.

teskt

U uvodnom izlaganju, menadžer je naveo da je uvođenje EU propisa veliki izazov za lokalne uprave.

„Ono na čemu treba da se ugleda država Crna Gora u odnosu na razvijene zemlje Everopske unije su strategije razvoja manje razvijenih područja i sprečavanje odliva stanovništva iz njih, što je tipičan primjer za sve sjeverne opštine u našoj zemlji, a koje naša država još nema i to je za svaku kritiku“, kazao je menadžer.

Izlaganja su imali i Ešef Husić, generalni direktor Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i Dragana Marković, savjetnica glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji iz Kancelarije za evropske integracije Kabineta predsjednika Vlade.

Osnovni cilj ovog događaja je bio unaprijeđen nivo znanja mladih, NVO, medija i lokalnih samouprava sjeveroistoka Crne Gore o procesu EU integracija i raspoloživim fondovima, te težnja da se unaprijedi dijalog lokalnih samouprava i NVO.

Tokom diskusije je poseban akcenat stavljen na obaveze koje prostiču iz Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, a gospodin Husić je naveo primjere kako su Austrija i druge razvijene ztemlje smanjile emisiju štetnih gasova koristeći bio-otpad kao gorivo za gradske toplane što je veoma primjenjivo u sjevernim opštinama u Crnoj Gori.

Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva javne uprave, sredstvima za 2018. godinu.