Предсједник општине Беране Драгослав Шћекић, потпредсједник Раде Кљајић и секретар за финансије Бојан Радошевић, присуствовали су округлом столу у склопу јавне расправе о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе који је одржан у хотелу Centre Ville, у Подгорици.

Министар финансија Дарко Радуновић на скупу је говорио о измјенама садржаним у Нацрту закона. У уводном излагању истакао је да се кључне измјене односе на повећање процента уступања пореза на доходак физичких лица општинама које припадају Сјеверном региону, промјену критеријума за расподјелу средстава Егализационог фонда, оснивање Револвинг фонда и успостављање већег степена буџетске и фискалне дисциплине кроз дјеловање буџетске инспекције.

Предложеним Нацртом Закона о финансирању локалне самоуправе значајно су унапријеђена законска рјешења која се односе на финансирање локалне самоуправе и створени су услови за стабилније функционисање општина које припадају Сјеверном региону Црне Горе у циљу пружања подршке равномјернијем регионалном развоју, саопштио је министар Радуновић и додао да ће се дјеловањем буџетске инспекције и увођењем новчаних казни за поступање у супротности са утврђеним законским рјешењима створити услови за успостављање већег степена буџетске и фискалне дисциплине.

На скупу је поред министра Радуновића, у име Министарства финансија говорила и генерална директорица Директората за локалну самоуправу и привредна друштва у већинском власништву државе, мр Снежана Мугоша која је презентовала Нацрт закона о финансирању локалне самоуправе у цјелини.

С обзиром на слабу развијеност општина Сјеверног региона, Министарство финансија је процијенило да је у овом тренутку оптимално рјешење повећање процента уступања пореза на доходак физичких лица. Нацртом закона прописани су нови критеријуми за утврђивање права коришћења средстава Егализационог фонда и распођеле тих средстава у циљу правичније расподјеле између јединица локалне самоуправе, изјавила је генерална директорица Мугоша и истакла да ће се оснивањем Револвинг фонда пружити могућност да се општинама у виду позајмице опредијеле средства неопходна за предфинансирање пројеката који се финансирају из донаторских средстава и стварају се претпоставке за веће могућности коришћења средстава из ЕУ фондова намијењених за реализацију различитих развојних пројеката.

Након уводних излагања, услиједила је дискусија током које су присутни представници општина, Заједнице општина Црне Горе и цивилног сектора давали коментаре и сугестије на Нацрт закона, који ће бити размотрени и уколико се оцијени оправданим, уврштени у текст Закона.

Министарство финансија Републике Словачке је финансијски подржало одржавање округлог стола у оквиру пројекта „Јачање транспарентног и одговорног управљања јавним финансијама у Црној Гори“, а који спроводе Министарство финансија и УНДП.

 

Текст преузет са званичног сајта Министарства финансија Црне Горе: http://www.mif.gov.me/vijesti/190809/SAOPsTENJE-Odrzan-okrugli-sto-o-Nacrtu-zakona-o-finansiranju-lokalne-samouprave-Ministar-Radunovic-Novim-zakonskim-rjesenjem-ce.html