Okrugli sto na temu „Pristupačni objekti- izrada baze podataka-interaktivna mapa“, održan je danas u Velikoj sali Opštine Berane, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Jelena Raičević ispred resornog ministarstva  je kazala da je Crna Gora, kao potpisnica Konvencije UN-a o ljudskim pravima, preuzela obavezu da će osigurati puno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sva lica bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti.

„Obzirom da pristupačnost predstavlja jedan od suštinskih preduslova za puno i ravnopravno učešće lica sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života Crna  Gora je dužna da preduzme odgovarajuće mjere da licima sa invaliditetom, na osnovu jednakosti sa drugima, osigura pristup izgrađenom okruženju i objektima u javnoj upotrebi“, istakla je Raičević.

Okruglom stolu su prisustvovali potpredsjednik opštine Berane, Marko Lalević, sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, Branislav Pajković sa saradnicima, kao i predstavnici opština Bijelo Polje, Andrijevica, Rožaje, Plav, Gusinje i Petnjica.