Округли сто на тему „Приступачни објекти- израда базе података-интерактивна мапа“, одржан је данас у Великој сали Општине Беране, у организацији Министарства одрживог развоја и туризма.

Јелена Раичевић испред ресорног министарства  је казала да је Црна Гора, као потписница Конвенције УН-а о људским правима, преузела обавезу да ће осигурати пуно остваривање свих људских права и основних слобода за сва лица без икакве дискриминације по основу инвалидности.

„Обзиром да приступачност представља један од суштинских предуслова за пуно и равноправно учешће лица са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота Црна  Гора је дужна да предузме одговарајуће мјере да лицима са инвалидитетом, на основу једнакости са другима, осигура приступ изграђеном окружењу и објектима у јавној употреби“, истакла је Раичевић.

Округлом столу су присуствовали потпредсједник општине Беране, Марко Лалевић, секретар Секретаријата за планирање и уређење простора, Бранислав Пајковић са сарадницима, као и представници општина Бијело Поље, Андријевица, Рожаје, Плав, Гусиње и Петњица.