Представници НВО „Сјеверна земља“ су одржали округли сто под називом „Мој град и преговарачко поглавље 27“.

Циљ организације овог догађаја је био да се подстакне дијалог свих релевантних актера у заштити животне средине из општине Беране (релевантни секретаријати, Комунално предузеће, Комунална инспекција, Комунална полиција, невладине организације, Канцеларија за младе и Архус центар).

Поред разговора о темама које се односе на побољшање и унапређење стања животне средине уопште, дискутовало се и о предстојећим обавезама локалне самоуправе из ове области, сходно отварању преговарачког поглавља 27 – Животна средина.

У прилог тој дискусији учесницима Округлог стола је представљен водич који је израђен за потребе локалних самоуправа, а који говори о обавезама које ће црногорске општине имати по питању спровођења политика заштите животне средине на локалном нивоу.

Поред анализе постојећих проблема у овом сектору, утврђивања конкретних предлога за унапређење стања у свим сегментима животне средине, представљени су и релевантни пројекти које спроводи Служба менаџера.

Током дискусије се поменула и иницијатива за потписивање Меморандума о сарадњи свих релевантинх актера у нашој општини како би овај процес добио на квалитету и динамици.

Округли сто је последња активност реализована у склопу пројекта „Цвјетни парк – огледало мог града“, који се финансира средствима Општине Беране за 2018. годину.

Иначе, на самом почетку овог догађаја, ученици ОШ „Радомир Митровић“, чланови еколошке секције, су представили резултате рада на радионици која је одржана претходне недеље, а под окриљем овог истог пројекта.