У организацији Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО Општине Беране, организован је Новогодишњи школски турнир за основне и средње школе, за ученике и ученице из следећих спортова: кошарка, мали фудбал, стрељаштво и шах. Турнир је трајао три дана почео је 5. децембра а завршио се 7. децембра 2016. године.

Кошарка (основне школе мушкарци)

1) ЈУОШ ,,Вук Караџић”
2) ЈУОШ ,,Вукашин Радуновић”
3) ЈУОШ ,,Радомир Митровић”

Кошарка (основне школе дјевојчице)

1) ЈУОШ ,,Вук Караџић”
2) ЈУОШ ,,Вукајло Кукаљ”
3) ЈУОШ ,,Вукашин Радуновић”

Кошарка (средње школе мушкарци)

1) ЈУ Гимназија ,, Панто Малишић”
2) ЈУ Средња медицинска скола,, Др Бранко Зоговић”
3) ЈУССШ „Вукадин Вукадиновић“

Мали фудбал (основне школе мушкарци)

1) ЈУОШ ,,Радомир Митровић‘’
2) ЈУОШ ,,Вукашин Радуновић”
3) ЈУОШ ,,Вук Караџић”

Мали фудбал (средње школе мушкарци)

1) ЈУ Гимназија ,,Панто Малишић”
2) ЈУ Средња медицинска школа,, Др Бранко Зоговић”
3) ЈУ ,,Средња стручна школа”

Шах комбиновано основне школе ( 3+1)

1) ЈУОШ ,,Вукашин Радуновић”
2) ЈУОШ ,,Доња Ржаница“
3) ЈУОШ ,,Радомир Митровић“

Шах комбиновано средње школе ( 3+1)

1) ЈУ Гимназија ,,Панто Малишић”
2) ЈУССС,,Вукадин Вукадиновић’’
3) ЈУ Средња медицинска школа,, Др Бранко Зоговић”
3) ЈУ ,,Средња стручна школа”

Стрељаство екипно мјесовито (основне сколе)

1) ЈУОШ,,Радомир Митровић”
2) ЈУОШ „Владислав – Рајко Кораћ“ / Штитари
3) ЈУОШ,,Вукашин Радуновић”

Стрељаштво појединачни пласман (основне школе)

1) Миљан Девић – ЈУОШ,,Радомир Митровић’’
2) Милета Лабудовић – ЈУОШ ,,Радомир Митровић’’
3) Шћепан Шћекић – ЈУОШ „Владислав – Рајко Кораћ“ / Штитаре
Стрељаштво екипно мјешовито (средње школе)

1) ЈУССС,,Вукадин Вукадиновић’’
2) ЈУ Гимназија ,, Панто Малишић”
3) ЈУ Средња медицинска школа,, Др Бранко Зоговић”

Стрељаштво појединачни пласман (средње школе)

1) Дабетић Беба – ЈУ Средња медицинска школа ,, Др Бранко Зоговић”
2) Обрадовић Немања – ЈУССС ,,Вукадин Вукадиновић’’
3) Божовић Анета – ЈУ Гимназија ,,Панто Малишић’’