Поводом пројекта реконструкције и покривања источне трибине беранског  градског  стадиона одржан је други по реду састанак у Фудбалском савезу у Подгорици.

Предсједници Општине Беране и Фудбалског савеза, Драгослав Шћекић и Дејан Савићевић, разговарали су о фазама реализације пројекта и активностима које слиједе.

Општина Беране настоји да употпуни инфраструктурну мрежу спортских објеката, те је самим тим буџетом издвојила одређена финансијска средства за реконструкцију дијела беранског градског стадиона. На састанку је наглашено да је помоћ у виду финансирања пројекта неопходна и од стране Фудбалског савеза, те би се у том правцу формирала и општинска комисија чији би задатак био да заједно са члановима Комисије Фудбалског савеза потпише споразум о сарадњи, односно споразум о учешћу Општине Беране и ФСЦГ у финансирању пројекта. Задатак Општинске и Комисије Савеза тицао би се активности које се односе и на расписивање позива грађевинским фирмама- извођачима радова, одабир најбоље понуде и остале обавеза и задатке.

На састанку су узели учешће и секретар Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО Зоран Јојић,  секретар Секретаријата за планирање и уређење простора Марко Лалевић, потпредсједник Савеза Војо Дошљак и секретар Савеза Момир Ђурђевац.