У оквиру програма „Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана – Норвешка за вас – Црна Гора“ који доприноси равномјернијем друштвено-економском развоју у Црној Гори кроз повећање могућности за запошљавање, подршку социјалној кохезији и унапређење локалне инфраструктуре у мање развијеним општинама, одобрен је пројекат „Туристичким стазама сјевера”, који заједнички реализују Општина Беране и Општина Андријевица.

Одобрена средства за адаптацију планинарских домова преко пројекта „Норвешка за вас“

Министарство вањских послова Краљевине Норвешке издвојило је средства за овај пројекат који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Вриједност пројекта је 58.377,31 долара.

О пројекту

Пројектом је предвиђена адапатација планиранских домова „ Суводо“ и „Криви до“ који се налазе на подручју двије заштићене зоне – Национални парк “Биоградска гора“ и Регионални парк природе „Комови“. Партнери у овом пројекту закључили су да је једна од главних препрека развоју туризма у региону неразвијена туристичка понуда.

„Општине Беране и Андријевица, на сјеверу Црне Горе имају много сличности. Обје се налазе у долини рјеке Лим и имају слична географска и културна добра и потенцијал за развој. Циљ пројекта је унапређење туристичке понуде ове двије општине, односно развој туризма на сјеверу Црне Горе која обилује природним љепотама и туристичким потенцијалима које је потребно представити и искористити их у погледу економског развоја ове двије општина, које су као дио „неразвијеног сјевера“ приоритетне у дијелу развоја, запошљавања и економског јачања. У Црној Гори, упркос атрактивном пејзажу и природним ресурсима, туризам је већином орјентисан на јужни, приморски дио“, казала је помоћница у Секретаријату за инвестиције и развој Општине Беране Маја Пешић.

Осим адаптације оба планинарска дома, пројектом ће се осмислити заједнички туристички пакет којим ће са обогатити туристичка понуда овог краја.

У општинама Андријевица и Беране постоји добра мрежа планинарских, бициклистичких и пјешачких стаза на чијим мапама се налазе и ова два планинарска дома. Наиме, планинарски домови повезана су планинарским и бициклистичким стазама које су обељежене на карти националних мрежа планинарских стаза. Смјештајни капацитети планинарских домова („Криви до“ – 25 лежаја и „Суводо“ – 25 лежаја) погодни су за планински туризам ( хикинг, бикинг, ходање у крпљама). Традиционална, домаћа храна произведена на имањима и околним катунима нудиће се посјетиоцима и гостима, што ће додатно генерисати приход шире заједнице и утицати на развој агротуризма“, истакла је Пешић.

Туристичке организације Берана и Андријевице управљају планинарским домовима. Унапређењем њихових капацитета обезбиједиће се додатна средства за запослене у домовима.