CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-151/1

Berane,  19. april 2019. godine,

Poštovani,

Obavještavamo vas, da se na zahtjev Opštinskog odbora Nove srpske demokratije, a uz saglasnost svih predsjednika klubova odbornika, odlaže V (peta) sjednica Skupštine opštine Berane, koja je zakazana za 19. april 2019. godine.

                                                PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                         Novica Obradović, s.r.