Комисија за спречавање сукоба интереса Црне Горе је 07. Октобра 2015. године у Рожајама одржала IX Едукативни семинар за јавне функционере општина Беране, Рожаје и Петњица.

Семинару су присуствовали одборници СО-е Беране: Владан Фолић, Вида Ивановић, Анђела Бојовић, Гордана Ђукић, Велимир Ђуришић, секретарка Скупштине Јасмина Ђукић, предсједник Етичке комисије за изабране представнике и функционере општине Беране, Светислав Стијовић, директори и представници државних институција у Беранама. Тема семинара је била Сукоб интереса – нови Закон о спречавању сукоба интереса , ограничења у вршењу јавних функција, пријаве поклона, вођење поступка пред Комисијом, казнене одредбе и међународна искуства везана за примјену важећег Закона о спречавању сукоба интереса и закона о спречавању корупције, који ће бити у примјени од 1. Јануара 2016. године, препоруке ЕК.

Представници општине Беране и државних институција у Беранама су активно учествовали у дебати и постављали бројна питања предсједнику и члановима Комисије за спречавање сукоба интереса, везана за примјену важећег Закона о спречавању сукоба интереса и Закона о спречавању корупције, који ће бити у примјени од 1. јануара 2016. године.