Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу је у понедељак 25.04.2016. године, одржао прву сједницу у 2016. години, на којој је разматрао ниво остварене сарадње општине Беране са градовима и општинама у земљи и иностранству  у претходном периоду и друга питања која се тичу надлежности и будућег начина рада овог Одбора.

Одбор је донио више закључака упућених предсједнику Општине и предсједнику Скупштине, који се односе на досадашње активности Општине на пољу међународне сарадње и на активности које се односе на успостављање, одржавање и даље развијање односа и веза општине са другим општинама и градовима у земљи и иностранству у наредном периоду. Одбор је констатовао да развијање сарадње са градовима и општинама са којима је општина  Беране успоставила сарадњу није на задовољавајућем нивоу , те предлаже да се иста интезивира. Такође је потребно да Скупштина и њена радна тијела успоставе сарадњу са Скупштином ЦГ и скупштинама јединица локалне самоуправе и њиховим радним тијелима, размјеном информација, документације и др., као и међусобним посјетама представника Скупштине и радних тијела.

На позив предсједника одбора, Југослава Рачића, сједници су присуствовале: Вида Ивановић, одборница  и Ана Секулић, савјетница за међуопштинску и међународну сарадњу у Служби предсједника.